Check uw klant

24 september 2018

Leveren aan een nieuwe klant op rekening of een abonnement verkopen? Check eerst de registers en vraag een aanbetaling!

Een horecaondernemer in het oosten van het land kreeg eind 2016 van een echtpaar een boeking voor een groot feest met hapjes, drankjes en een diner. Blij met zo’n mooie opdracht ging hij aan de slag en organiseerde een prachtig feest. Nadat de bonnetjes waren opgeteld stuurde hij de rekening. De kosten bedroegen € 5.151,-. Maar er werd niet betaald. Op de aanmaning kreeg hij een reactie van een bewindvoerder. De klanten bleken ‘onder bewind’ te staan vanwege hun geestelijke toestand, waardoor zij niet in staat waren om hun vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk te behartigen. Door het bewind waren zij alleen maar bevoegd om (contante) koopovereenkomsten met geringe waarde te sluiten en in hun dagelijkse onderhoud te voorzien. De bewindvoerder erkende de vordering niet, waarna de horecaondernemer –die natuurlijk niets van het bewind af wist- hem voor de rechter daagde.

 

De rechter wees zijn vordering af omdat de ondernemer had kunnen/moeten weten dat zijn klanten onder bewind stonden, omdat de uitspraak in het bewindregister was gepubliceerd. Hoewel 99% van de ondernemers nooit van dat register gehoord zal hebben, biedt het bewindregister volgens vaste rechtspraak behoorlijke bescherming voor schuldeisers.

 

De ondernemer kan de onder bewind gestelden juridisch gezien niet verwijten dat de opdracht aan hem is gegeven zonder dat het echtpaar hem heeft gezegd dat zij onder bewind stonden en dat zij deze overeenkomst niet mochten sluiten. Een feest van ruim € 5.000,00 valt niet onder overeenkomsten met geringe waarde of normale uitgaven voor het dagelijkse levensonderhoud. De overeenkomst was daardoor ongeldig en de vordering werd afgewezen.

 

De ondernemer heeft dus op een dure manier kennis gemaakt met het beschermingsbewind. Zo’n bewind kan op twee gronden worden uitgesproken. De eerste grond is verkwisting of problematische schulden, de tweede grond is de lichamelijke of geestelijke toestand. Maar hoe weet je als ondernemer dat iemand onder bewind staat? Onder bewind gestelden krijgen geen sticker op hun voorhoofd dus je kunt het niet aan hen zien. De bewindvoerder zal waarschijnlijk niet reageren op de door u gestuurde gestuurde opdrachtbevestiging. Om de belangen van schuldeisers te beschermen wordt de uitspraak waarin het bewind is uitgesproken, gepubliceerd in het openbare register. Dat de ondernemer het register niet had geraadpleegd, komt voor zijn rekening en risico.

 

Als de onderbewindstelling eenmaal is gepubliceerd, wordt de schuldeiser geacht op de hoogte te (kunnen) zijn van het beschermingsbewind. De bewindvoerder kan zich er dan achteraf op beroepen dat de overeenkomst ongeldig was en dat er dus niet betaald hoeft te worden.

 

Voordat u aan een consument iets op rekening verkoopt of een abonnement sluit dat niet op het dagelijkse levensonderhoud ziet, kunt u dus beter eerst het bewindregister op rechtspraak.nl (https://curateleenbewindregister.rechtspraak.nl) checken. Als u toch op die website zit, kunt u gelijk kijken of uw klant niet toevallig failliet is. (https://insolventies.rechtspraak.nl). Om in die registers te kijken heeft u de achternaam en de geboortedatum van uw potentiële klant nodig, dus vraag om een identiteitsbewijs en noteer die gegevens.

 

Een andere optie is dat u een flinke aanbetaling vraagt. Als die niet wordt betaald kunt u de overeenkomst nog vernietigen en voorkómen dat u kosten maakt die u niet meer kunt verhalen.

Terug naar de updates

Bezoek- en postadres:
Beneden Oostdijk 42
3261 KX Oud-Beijerland

Tel. (0186) 751 680
Fax (0186) 751 689

info@deneefadvocaten.nl