Ontslagvergoeding in de aanbieding

Kantonrechters gebruiken sinds 1996 een rekenkundige formule bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Omdat vooral jonge werknemers (die makkelijker een nieuwe baan kunnen vinden) erg hoge vergoedingen bleken te krijgen, is de formule per 1 januari 2009 aangepast.

Deze kantonrechtersformule bestaat uit drie factoren die met elkaar vermenigvuldigd worden: A x B x C, waarbij A staat voor het Aantal gewogen dienstjaren dat de werknemer in dienst is, B staat voor de ‘ Beloning’ (maandsalaris met vakantietoeslag en vaste bonus) en factor C is de Correctiefactor.
De factor C is, in beginsel, 1 als de oorzaak voor de beëindiging van het dienstverband niet aan één van de partijen te verwijten valt. Als de oorzaak in de risicosfeer van de werkgever ligt dan wordt factor C hoger dan 1, als de oorzaak aan de werknemer wordt toegerekend dan is de factor C lager dan 1. Op deze manier kan de kantonrechter de hoogte van de vergoeding dus corrigeren als hij dat redelijk vindt.

Factor A(antal dienstjaren)
In de formule zijn de dienstjaren voor oudere werknemers meer waard, doordat deze afhankelijk zijn van de leeftijd van de werknemer:
elk jaar vóór het 35e levensjaar: 0,5
elk jaar van het 35e tot het 45e levensjaar: 1
elk jaar van het 45e tot het 55e levensjaar: 1,5
elk jaar vanaf het 55e levensjaar: 2

Factor B(eloning)
Deze factor ziet op het inkomen, echter alleen de vast overeengekomen bedragen (loon, vakantoiegeld, 13e maand, vaste toeslagen, regelmatig overwerk) maar niet allerlei vergoedingen of de auto van de zaak.

Factor C(orrectiefactor)
Om een billijke vergoeding te kunnen bepalen kan men niet uitgaan van een rekenkundig model waarin geen rekening met de omstandigheden van het geval wordt gehouden. In factor C kan de rechter de feitelijke situatie meewegen, zoals de financiële situatie van de werkgever (kan hij wel een vergoeding betalen?) en de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt (kan hij makkelijk ander werk vinden door zijn ervaring, opleiding en de vraag in deze branche?). De kantonrechter kan een kansrijke werknemer een lagere vergoeding toekennen dan een werknemer die waarschijnlijk rechtstreeks de WW zal ingaan.

Men hoeft geen wiskundige te zijn om te kunnen berekenen dat een goed onderbouwd verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zal leiden tot een lagere vergoeding. Een werknemer van 35 jaar met 10 dienstjaren bij uw bedrijf, zou in de oude situatie een vergoeding van 10 maandsalarissen mee krijgen en in de nieuwe situatie nog maar 5. Dit kan zelfs lager worden als u kunt onderbouwen dat de werknemer makkelijk elders aan de slag kan of dat uw bedrijf geen hoge vergoeding kan betalen.

Om de ontslagvergoeding van een werknemer die niet goed functioneert of waarvoor u geen werk meer heeft zo laag mogelijk te houden, is het voor een werkgever dus van groot belang om goed beslagen ten ijs te komen. U moet gelijk al bij het ontbindingsverzoek stukken overleggen waaruit uw slechte financiële situatie blijkt, of de goede positie op arbeidsmarkt van de werknemer.

Laat u daarom vooraf goed (dus: door een advocaat die ervaren is op het gebied van ontslagprocedures) informeren over uw mogelijkheden en risico’s.