Vrouwe Justitia - De Neef Advocaten

Aansprakelijkheid voor schade uitsluiten in algemene voorwaarden: redelijk en billijk?

Veel bedrijven hebben in hun algemene voorwaarden staan dat zij niet aansprakelijk zijn voor schade die ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst (exoneratiebeding). Een beroep hierop kan voor de partij die de schade lijdt als heel onrechtvaardig voelen. Uitgangspunt van het recht is dat partijen dit nu eenmaal zijn overeengekomen en dit dus een geldige bepaling is. Alleen als de gevolgen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn kan de gedupeerde dit met succes aanvechten.

In zijn arrest van 29 januari 2021 heeft de Hoge Raad nog maar eens bevestigd dat hier niet snel sprake van is en dat deze uitzondering uiterst terughoudend moet worden toegepast. De Hoge Raad oordeelde dat alle omstandigheden van het geval bij deze beoordeling van belang zijn. De omstandigheden waarmee het Gerechtshof het oordeel in hoger beroep had onderbouwd maakten onvoldoende duidelijk waarom een beroep op het exoneratiebeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. Het arrest in hoger beroep werd door de Hoge Raad vernietigd. Een goed geformuleerd exoneratiebeding in de algemene voorwaarden geeft dan ook goede bescherming tegen aansprakelijkheid en wordt niet snel door een rechter opzij gezet.