Contractscan

Ondernemen zonder onnodige risico’s

Als ondernemer wilt u doen waar u goed in bent
en niet bezig zijn met juridische risico’s, contracten en
voorwaarden. Benieuwd of uw contracten in orde zijn
of moeten worden aangepast?


Waarom is een periodieke contractscan belangrijk?

Door veranderende wet- en regelgeving en nieuwe jurisprudentie wijzigen de spelregels constant. Dat heeft gevolgen voor uw contracten. Een goed contract van 5 jaar oud kan inmiddels al weer achterhaald zijn. Om alles snel weer up- to-date te maken hebben wij de contractscan ontwikkeld.

Welke risico’s loopt u?

In geval van onduidelijk geformuleerde contracten gaan rechters de overeenkomst zelf uitleggen. Vaak zelfs in het nadeel van de partij die het contract heeft opgesteld. Een voorbeeld: u denkt onder eigendomsvoorbehoud materialen te hebben geleverd aan een klant, die vervolgens failliet gaat en uw facturen onbetaald laat. Als u u uw materialen wilt ophalen moet u eerst met de curator in discussie. Die checkt of het eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig is gemaakt. Als dat niet het geval is dan bent u én uw materialen kwijt én u moet uw factuur afboeken.

Dat had u kunnen voorkómen met een goed contract. Door de goede afspraken te maken en vast te leggen, voorkomt u kostbare en frustrerende geschillen en kunt u veel juridische discussies al in de kiem smoren.

Waarom De Neef Advocaten?

De Neef Advocaten is met 5 gespecialiseerde advocaten uw partner in het opstellen en beoordelen van handelscontracten. Of het nu gaat om een arbeidsrecht, huur, koop of ondernemingsrecht. Omdat wij veel proceservaring hebben, weten we waar het in discussies en procedures om gaat. Wij signaleren risico’s, begeleiden u bij onderhandelingen en zorgen er uiteindelijk voor dat alles duidelijk en goed op papier komt te staan.

Wat kost dat?

Bij contracten gaat het vaak om grote bedragen. De investering in een goede beoordeling vooraf kan u een hoop geld en ellende besparen. Voor het geld hoeft u het niet te laten: een contractscan kost slechts € 450,- ex btw.

Wat krijg ik daar voor?

Voor dat bedrag kijkt een ervaren advocaat niet alleen naar het contract zelf, maar ook hoe dat past in uw bedrijfsvoering. Dat betekent maatwerk: geen standaard download die voor iedereen een beetje bruikbaar is, maar een contract dat is toegesneden op uw bedrijfsvoering.

Wij checken:

• of uw contract overeenkomt met wat u met iemand wilt afspreken of al hebt afgesproken;
• of uw contract voldoet aan actuele wetgeving en rechtspraak;
• of u geen onnodige juridische risico’s loopt.


In het rapport geven wij een onafhankelijk en helder advies volgens het verkeerslicht-principe.

Stoplicht contractscan - De Neef Advocaten

 

Nieuw contract nodig

Bruikbaar maar aanpassing nodig

Contract is goed

 

 

U krijgt van ons een eerlijk advies. Met de uitkomst van de scan kunt u uw contract zelf aanpassen, of de aanpassing door ons laten uitvoeren. In dat laatste geval worden de kosten van de scan verrekend met de kosten van de aanpassing en is de scan dus gratis.

Voor welke contracten?

Wij hebben niet van alles verstand. Wel van de meest gebruikte handelscontracten, zoals:

• Aandeelhoudersovereenkomst
• Aannemingsovereenkomst
• Agentuur
• Algemene voorwaarden
• Arbeidscontract
• Autoregeling
• Bedrijfsovername
• Betalingsregeling
• Borgstelling
• Franchise
• Geldlening
• Huurcontract

• Inhuur/verhuur zzp-ers
• Inkoopcontract
• Koopcontract
• Offerte
• Opdrachtbevestiging
• Overeenkomst van opdracht
• Pandrecht
• Personeelsreglement
• Samenwerking
• Scholingskostenregeling
• Vaststellingsovereenkomst
• Vennootschapscontract