Specialisatie

De juridisch specialist voor ondernemers

De Neef Advocaten heeft zich gespecialiseerd in juridisch advies en dienstverlening voor ondernemers. Denk hierbij aan het opstellen van algemene voorwaarden, een voorbeeldovereenkomst of het kritisch doornemen van een huurcontract. Maar ook aan de ontbinding van een contract of het aansprakelijk stellen van een leverancier, bijvoorbeeld bij een wanprestatie. Altijd geldt dat we de gang naar de rechtbank (kanton of civiel) proberen te voorkomen. Maar als het nodig is, gaan we tot aan de hoogste rechter door.

Hal kantoor - De Neef Advocaten

Wat wij doen:

  • vastgoed en huur
  • arbeid en ontslag
  • koop en levering
  • onderneming en contracten
  • bouw en aanneming
  • incasso en procesrecht
Uw incassoadvocaat
Juist in het huidige economische klimaat is alert debiteurenbeheer van groot belang. Is de termijn verstreken en vinden uw betalingsherinneringen geen gehoor? Op uw verzoek treden we op als uw incassoadvocaat. In eerste instantie vriendelijk en discreet, in een later stadium doortastend en vasthoudend. We deinzen er niet voor terug een faillissement aan te vragen, een kort geding te starten of beslag te leggen. Gelukkig komt het meestal niet zo ver, maar u mag er zeker van zijn dat we alle buitengerechtelijke kosten op de wanbetaler proberen te verhalen. Zo verdienen we onze kosten voor een groot deel zelf terug.

 

Rechtszekerheid voor werkgevers
Medewerkers zijn belangrijker dan klanten. Ontevreden medewerkers zorgen voor ontevreden klanten, van het een komt namelijk het ander. Om de werkrelatie goed te houden, zijn duidelijke afspraken onontbeerlijk. U legt ze vast in een gedegen contract voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Wij helpen u daar graag bij. Mocht het onverhoopt mis gaan en wilt u een medewerker ontslaan? Dan begeleiden wij de hele ontslagprocedure vanaf het aanleggen van een dossier tot en met het controleren van de laatste loonstrook.
Ook voor particulieren
Veel zaken waar ondernemers mee te maken krijgen, kunnen zich ook in de privésfeer voordoen. We staan dan ook particulieren bij met juridisch advies, het indienen van een claim of het verkrijgen van schadevergoeding. We nemen alle tijd voor u, om u in alle rust te begeleiden. Ook als u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunt u een beroep op ons doen. We werken echter niet op basis van door de overheid gefinancierde rechtshulp (een pro deo advocaat) voor particulieren. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de site van de Raad voor de Rechtsbijstand, www.rechtsbijstand.nl.
Soms is snelle actie vereist, als u een dagvaarding krijgt bijvoorbeeld of wanneer er beslag wordt gelegd op uw bezittingen. In dergelijke noodsituaties staan wij direct voor u klaar om eventuele schade en overlast voor u zoveel mogelijk te beperken.