Voorkomen is beter dan genezen

Bij het oplossen van een juridisch probleem zult u in eerste instantie misschien denken aan het winnen van een rechtszaak. Omdat zulke procedures tijd en geld kosten en zelfs de allerbeste advocaat u geen garanties over de uitkomst kan geven, doet u er meestal verstandiger aan om procedures te voorkómen.

Helaas proberen vooral kleinere bedrijven kosten te besparen door in het voortraject zelf brieven of contracten op te stellen. Ook hier geldt dat goedkoop meestal duurkoop is. Door goede juridische begeleiding in een vroeg stadium kunt u procedures voorkomen. En dus tijd en geld besparen.

Een gewilde service is dat De Neef Advocaten over uw schouder meekijkt als u over een mogelijk juridisch probleem correspondeert. De Neef Advocaten kan uw brieven doornemen en per e-mail aanpassingen doorvoeren. U draait de brief op uw eigen briefpapier uit en de tegenpartij weet niet dat u door een advocaat wordt geholpen. Daarmee vermindert u de kans op problemen. Voor de kosten hoeft u het niet te laten: u levert alles per fax of e-mail aan en betaalt slechts voor de werkelijk aan het aanpassen van uw brief bestede tijd.

Persoonlijk contact
Een goed persoonlijk contact is essentieel voor een succesvolle juridische begeleiding. U moet met uw advocaat op één lijn zitten. Alleen door een goed persoonlijk contact leert hij uw zaak goed kennen. En dat is nodig voor het vinden van een passende oplossing. Wat heeft u aan een advocaat die uw bedrijf niet kent of die uw dossier niet zelf behandelt?

Bezoek- en postadres:
Beneden Oostdijk 42
3261 KX Oud-Beijerland

Tel. (0186) 751 680
Fax (0186) 751 689

info@deneefadvocaten.nl