De laatste updates

Hier vindt u het laatste nieuws, blogs, etc.

Een vermindering van salaris 

22 juni 2020

Een vermindering van salaris wegens herplaatsing geeft géén recht op een transitievergoeding. In december 2019 schreef ik over de prejudiciële vragen die het Hof Amsterdam aan de Hoge Raad had gesteld. Waar ging het in het ook alweer om?Werkneemster in kwestie is op 4 januari 2002 als lerares in dienst getreden bij SIPOR.
Lees meer

NOW-regeling verlengd en aangepast

22 juni 2020

Per kamerbrief van 20 mei 2020 werd aangekondigd dat de NOW-regeling, onder aanvullende en aangepaste voorwaarden, wordt verlengd. De nieuwe regeling wordt aangeduid met NOW 2.0. Voor de voorwaarden van de eerste NOW-regeling (omgedoopt tot NOW 1.0) verwijs ik naar de blog van Menno de Neef van 18 maart 2020.
Lees meer

De Victoria-beschikking

22 juni 2020

Op 21 februari 2020 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een geschil tussen een werkneemster en haar werkgever Schoonmaakbedrijf Victoria B.V. De uitspraak wordt inmiddels aangehaald als de Victoria-beschikking. De zaak draaide om twee vragen:
Lees meer

Verruiming NOW-regeling

1 mei 2020

In onze blogs van 18 maart 2020 en 1 april 2020 schreven Menno de Neef en ik over de voorwaarden waaronder u in aanmerking kunt komen voor de NOW-subsidie. Eén van die voorwaarden is een omzetverlies van tenminste 20%, waarbij er wordt gekeken naar de omzet van het hele concern.
Lees meer

De NOW-regeling (bijna) van start

31 maart 2020

Op 18 maart 2020 schreef Menno de Neef al over het intrekken van de Werktijdverkorting (WTV) en het in plaats daarvan invoeren van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).
De regeling moest toen nog uitgewerkt worden. Dat is inmiddels gebeurd.
Lees meer

Tips om schade te beperken

31 maart 2020

Voor veel bedrijfstakken brengen de Corona-maatregelen of de daarmee gepaard gaande onzekerheid met zich mee dat de inkomstenstroom opdroogt. Er wordt minder verkocht, nieuwe projecten worden uitgesteld, lopende contracten worden beëindigd en verstuurde facturen worden niet betaald. Gelukkig springt de overheid bij.
Lees meer

Gevolgen coronacrisis voor huurzaken

1 april 2020

Op 18 maart 2020 schreef Menno de Neef al over het intrekken van de Werktijdverkorting (WTV) en het in plaats daarvan invoeren van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De regeling moest toen nog uitgewerkt worden. Dat is inmiddels gebeurd.
Lees meer

Noodpakket en de WW-premie

31 maart 2020

Inmiddels heeft het Coronavirus grote delen van de wereld in zijn greep, zo ook Nederland. Scholen en kinderopvang zijn (zo goed als) dicht, winkels sluiten hun deuren, evenementen zijn afgelast, sportscholen en toeristische attracties zijn gesloten en cafés en restaurants mogen geen bezoekers meer ontvangen. Lees meer

Werktijdverkorting ingetrokken 

18 maart 2020

Omdat de servers van het ministerie SZW en het UWV het aantal aanvragen voor werktijdverkorting (WTV) niet aan konden, heeft de overheid de WTV-regeling op 17 maart om 18:45 ingetrokken. Daarvoor in de plaats komt de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.
Lees meer

Hoge of lage WW-premie

18 maart 2020

Voor de lage WW-premie kom je als werkgever niet ‘zomaar’ in aanmerking. Let dus op en onderneem zo nodig vóór 1 april 2020 actie!
De WW-premie is vanaf 1 januari 2020 afhankelijk van het soort arbeidscontract. De sectorpremie vervalt. 
Lees meer

Opzegging huurovereenkomst winkelruimte wegens dringend eigen gebruik

18 maart 2020

Een verhuurder die een horeca- of winkelruimte (ook wel 7:290-bedrijfsruimte of middenstandsbedrijfs-ruimte genoemd) verhuurt, kan niet op elk willekeurig moment en zonder reden de huur opzeggen. De achtergrond van deze regel is dat de huurder van winkelruimte voor zijn bedrijfsvoering vaak afhankelijk is van de door hem gekozen plek. 
Lees meer

Een tegenvallende koop

18 december 2019

Als je iets koopt, wil je ook dat het product voldoet aan de verwachtingen die je daarvan mocht hebben. Als een product daar niet aan voldoet, is de juridische term daarvoor ‘non-conformiteit’. Wat je precies mag verwachten is afhankelijk van de omstandigheden. Bij een tweedehands product, mag je uiteraard niet de verwachting hebben dat dit product als nieuw functioneert.

Lees meer

Transitievergoeding bij uren- en/of salarisvermindering

17 december 2019

Half Nederland staat op zijn kop sinds de Rechtbank Limburg prejudiciële vragen heeft gesteld over het al dan niet moeten beëindigen van slapende dienstverbanden en de Hoge Raad in reactie daarop heeft geoordeeld dat een werkgever een slapend dienstverband in beginsel moet opzeggen als de werknemer daarom vraagt.

Lees meer

De niet zo strakke vervaltermijn voor de transitievergoeding

17 november 2019

De werkgever is aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd én op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt verlengd of als de werkgever zodanig verwijtbaar heeft gehandeld dat de werknemer heeft opgezegd,

Lees meer

Wet Arbeidsmarkt in Balans

17 november 2019

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans, ofwel de WAB, in werking. Aan de WAB is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voorafgegaan, die per 1 juli 2015 het arbeids(ontslag)recht ingrijpend veranderde.

Lees meer

Slapende dienstverbanden wakker geschud

17 november 2019

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of een werkgever een slapende dienstverband moet beëindigen, onder toekenning van een (transitie)vergoeding, als de werknemer hem dat vraagt. 

Lees meer

Turbo-spoed is zelden goed

17 september 2019

De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) kan besluiten om een besloten vennootschap (BV) te ontbinden. De zogenaamde turboliquidatie. Turboliquidatie kan alleen plaatsvinden bij gebrek aan baten.

Lees meer

De rechtsbijstandverzekering

12 augustus 2019

Sommige van onze klanten hebben een rechtsbijstandverzekering lopen.
Meestal hebben die verzekeraars hun eigen juristen in dienst, die u bij proberen te staan bij het oplossen van uw juridische probleem. 

Lees meer

Voorkom huurgeschillen: een goed begin is het halve werk

18 juli 2019

Of je nu een woonruimte, kantoorruimte of winkelruimte wilt huren of verhuren; het is altijd handig om vooraf een expert mee te laten kijken. Afhankelijk van het soort object zijn er verschillende wettelijke regels van toepassing. 

Lees meer

Een werknemer op staande voet ontslaan: pas op!

17 juni 2019

U heeft een werknemer die over de spreekwoordelijke schreef is gegaan. U wilt hem absoluut niet meer over de vloer hebben en ontslaat hem op staande voet. Maar is dat wel zo eenvoudig? Nee, dat is het niet.

Lees meer

Transitievergoeding aan 2 jaar zieke werknemer betaald?

1 juni 2019

Als uw werknemer langer dan twee jaar ziek is, hoeft u hem geen loon meer te betalen. Ook komt het opzegverbod bij ziekte te vervallen en mag u de arbeidsovereenkomst -met voorafgaande toestemming van UWV- opzeggen.

Lees meer

De ingebrekestelling

1 juni 2019

Wij krijgen soms zaken waarin een leverancier zijn verplichtingen niet nakomt en de opdrachtgever het werk door een ander laat afmaken en de extra kosten op de leverancier wil verhalen. Kan dat zo maar?

Lees meer

Eén gedeeld door twee blijft één

1 juni 2019

Het faillissement van een schuldenaar wordt uitgesproken als de schuldeiser aannemelijk kan maken dat de schuldenaar in een toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen.

Lees meer

Verjaring en verval

1 juni 2019

Als u na langere tijd aanspraak op een recht wilt maken, loopt u het risico dat u uw vorderingsrecht door het enkele verstrijken van de tijd kwijt bent geraakt. In juridisch jargon is uw vorderingsrecht dan verjaard.

Lees meer

Mogelijk toch recht op transitievergoeding

25 mei 2019

De wet bepaalt dat de werknemer recht heeft op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd én op initiatief van de werkgever wordt beëindigd.

Lees meer

Uitsluiting van de aansprakelijkheid

5 december 2018

In veel rechtszaken wordt door de opdrachtnemer of leverancier een beroep gedaan op een n exoneratiebeding: een contractueel beding dat de wettelijke aansprakelijkheid van één van beide partijen beperkt of helemaal uitsluit.

Lees meer

Waar moet u op letten bij de nieuwe privacywet?

23 juli 2018

Het kan u niet ontgaan zijn: op 25 mei 2018 ging de nieuwe privacywet in, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Niet alles in deze wet is nieuw.

Lees meer

De GDPR?!

11 april 2018

Sommige bedrijfstakken zijn in rep en roer: de ‘GDPR’ komt er aan. Maar wat is dat nou precies, die GDPR? En wat betekent dat voor uw bedrijf?

Lees meer

Bescherming van uw bedrijfsgegevens

20 november 2017

Iedere werkgever krijgt er een keer mee te maken: een werknemer die bij de concurrent wil gaan werken of die voor zichzelf wil beginnen. Hoe beschermt u uw commerciële gegevens?

Lees meer

Uw faillissement ligt vlak achter de horizon

26 september 2017

Je bent nooit langer dan een paar maanden van je faillissement verwijderd, luidt het gezegde.

Een faillissement zegt niets over de winstgevendheid of toekomstverwachting van de onderneming, maar of er genoeg liquiditeiten zijn om de kortlopende schulden te kunnen betalen.

Lees meer

Vakantiedagen

18 september 2017

Na de zomervakantie krijgen wij vaak vragen over vakantiedagen van werknemers. Daaruit blijkt dat de vakantiedagenregeling voor veel werkgevers een onbekend terrein is.

Lees meer

Hoe zit het onder het nieuwe arbeidsrecht met de concurrerende ex-werknemer?

8 juni 2017

In de arbeidsovereenkomst kunt u een concurrentiebeding opnemen. Dat is een contractuele afspraak die de ex-werknemer verbiedt om na afloop van de arbeidsovereenkomst concurrerende werkzaamheden te verrichten. Dat kan een verbod zijn om in dezelfde branche werkzaam te zijn, of om contact met relaties van de vroegere werkgever te onderhouden.

Lees meer

Geld uitlenen of uitstel van betaling geven? Vestig een pandrecht!

22 mei 2017

Als u aan iemand geld uitleent of toestaat dat hij uw vordering niet tijdig betaalt, kunt u beter wat zekerheid voor de terugbetaling eisen. Dat kan door een borgstelling of bankgarantie, of door een pandrecht. Banken doen dat standaard als u een krediet aanvraagt: verpanding van de bedrijfsinventaris en de debiteuren.  Maar wat houdt dat eigenlijk in, een pandrecht?

Lees meer

Tachtig jaar oud huis met uitstraling

12 april 2017

Ons kantoor in het nieuws

Lees meer

Mijn zieke werknemer werkt niet mee

3 april 2017

Een zieke werknemer heeft recht op loondoorbetaling. Maar wat nu als uw zieke werknemer niets van zich laat horen of nergens aan meewerkt. Moet u dan ook doorbetalen?

Lees meer

De 14-dagen brief

13 maart 2017

Sinds de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) is ingevoerd, gelden strenge regels voor de manier waarop u uw kleine debiteuren (consumenten en eenmanszaken) moet aanmanen.

Lees meer

Aansprakelijkheidsbeperking

27 februari 2017

De meeste vrije beroepsbeoefenaren (zoals advocaten, accountants en andere adviseurs) gebruiken algemene voorwaarden. Daarin staan vaak artikelen om de aansprakelijkheid voor beroepsfouten te beperken of zelfs helemaal uit te sluiten. Op zich logisch, want soms kan een foutje in een klein klusje enorme schade veroorzaken. Maar mag je nou alle aansprakelijkheid uitsluiten?

Lees meer

De gladde verkoper

18 januari 2017

Wij krijgen regelmatig vragen van mensen die spijt hebben van een telefonische of aan de deur gesloten overeenkomst.

 U kent dat wel: vlot babbelende verkopers die ongevraagd opbellen of langs komen om hun product te promoten. U was naar het product eigenlijk helemaal niet op zoek, maar heeft na handig aandringen toch toegestemd in een offerte.

Lees meer

Bewijsbeslag

28 november 2016

Zoals u inmiddels zult weten win je een rechtszaak meestal niet op het recht dat je hebt, maar op het bewijs dat je van je stellingen kunt leveren. Wij krijgen vaak klanten die een onderbuik gevoel over iets hebben maar niet verder komen dan ‘zeker weten dat…’ of: ‘ het kan niet anders dan….’.

Lees meer

Burendag

27 september 2016

Gezellige Burendag gehad?

Op zaterdag 24 september 2016 was het voor de elfde keer Burendag. Een dag om de banden met de buren weer eens aan te halen en om kennis te maken met nieuwe buurtbewoners. Gezellig hoor!

Lees meer

Tijdelijke verhuur van uw woning

2 augustus 2016

Het zal u bekend zijn dat huurders extreem goed beschermd worden. Zo kan een huurder met wie u uitdrukkelijk heeft afgesproken dat hij uw woning tijdelijk huurt, in de meeste gevallen aanspraak maken op huurbescherming en krijgt u hem er niet meer uit.

Lees meer

De personenvennootschap

27 juni 2016

Er zijn verschillende manieren om een bedrijf te voeren. Een kapitaalvennootschap (zoals een B.V. of een N.V.) is een door de notaris opgerichte rechtspersoon die zelfstandig rechten en verplichtingen aangaat, waarvoor de aandeelhouders en de bestuurders zelf niet aansprakelijk zijn. Een personenvennootschap (zoals een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap) is

Lees meer

Turboliquidatie

26 mei 2016

In onze incassopraktijk zien wij af en toe debiteuren die hun bedrijf hebben gestaakt door de rechtspersoon bij de kamer van koophandel uit te schrijven. De zogenaamde turboliquidatie.

Lees meer

Een goed verhaal

19 mei 2016

Het is niet zo dat de verhuurder altijd met lege handen staat als zijn huurder failliet gaat. Niet alleen een curator, maar ook de individuele verhuurder kan proberen zijn schade op de bestuurder te verhalen.

Lees meer

Ik bied de helft

12 mei 2016

Als je als bedrijf of land op zwart zaad zit, kun je twee wegen bewandelen: een faillissement (of schuldsanering) waarbij een door de
rechter benoemde bewindvoerder de activa te gelde maakt en de opbrengst verdeelt, óf een vrijwillige schuldsanering waarbij je je schuldeisers
een bedrag tegen finale kwijting aanbiedt.

Lees meer

Verjaring

11 mei 2016

Als u na langere tijd aanspraak op een recht wilt maken, loopt u het risico dat u uw vorderingsrecht door het enkele verstrijken van de tijd kwijt bent geraakt. In juridisch jargon is uw vorderingsrecht dan verjaard.

Lees meer

Social media op de werkvloer

9 mei 2016

Werknemers zitten steeds vaker op Twitter, Facebook en LinkedIn. Dat kan in de arbeidsrelatie irritatie opleveren. Zowel binnen het bedrijf als
naar buiten toe. Wat kunt u daar als werkgever mee?

Lees meer

Renovatie of groot onderhoud van huurwoning

25 februari 2013

In een langslepend conflict tussen huurders en een woningbouwvereniging heeft De Neef advocaten namens de huurders aanspraak gemaakt op de
wettelijke verhuiskostenvergoeding.

Lees meer

De bodem is in zicht

6 mei 2016

De overheid in het algemeen en de fiscus in het bijzonder hebben zich zelf rijkelijk toebedeeld als het gaat om het verhalen van (belasting-)schulden.

Lees meer

Dossieropbouw: een goede investering

4 mei 2016

Ooit mocht ik anderhalf uur lang ‘college’ geven aan 20 ondernemers uit de Hoeksche Waard. Het ging over voetangels en klemmen in het juridische landschap. Eén van de vragen die ik aan de aanwezigen voorlegde, ging over het personeelsdossier. Wie legt alles schriftelijk
vast en bewaart dat?

Lees meer

Letter of intent

2 mei 2016

Zoals ik al vaker meldde is het sluiten van overeenkomsten een belangrijke taak van iedere ondernemer. Kleine overeenkomsten gaan
meestal mondeling, per telefoon of per e-mail. Aan overeenkomsten met een groter belang gaat meestal een uitvoerig onderhandelingstraject vooraf.

Lees meer

Help, mijn klant is ineens failliet

3 mei 2016

Helaas betalen niet alle klanten de factuur die u voor de bij u bestelde spullen stuurt. Tot onze verbazing boeken de meeste ondernemers die een
klant zien failleren, de vordering maar gewoon af en beschouwen de spullen als verloren. Failliet is failliet en als de hoger gerangschikten -zoals curator, bank en fiscus— uitgegeten zijn, zit er toch geen vlees meer aan het kadaver.

Lees meer

De vennootschap onder firma

2 mei 2016

U kunt kiezen uit verschillende rechtsvormen waarin u uw bedrijf wilt exploiteren. Wat de beste vorm is, is afhankelijk van wat u precies wilt gaan doen.


Lees meer

Koop van voertuigen

17 mei 2016

Stel u gaat een tweedehands transportmiddel kopen, bijvoorbeeld een bus. Waar moet u dan op letten?
Op de koper –en zeker op de bedrijfsmatig handelend koper- rust een onderzoeksplicht.

Lees meer

Met wie doet u zaken?

10 mei 2016

Als incasso-advocaat krijgen wij wel eens vorderingen van klanten die niet weten met wie ze eigenlijk zaken hebben gedaan.
Vaak is dat niet zo belangrijk. Als je bijvoorbeeld iets verkoopt aan iemand die contant betaalt, is het niet zo belangrijk welke rechtsvorm de koper precies heeft.

Lees meer

Niets nieuws onder de zon

12 oktober 2015

Op 1 januari 2016 treedt de ‘Wet tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen’ in werking. Deze wet wordt door de initiatiefnemers...

Lees meer

Betaling van uw facturen

20 april 2015

Als u voor iemand werkt of goederen levert, dan wilt u daarvoor graag betaald worden. Liefst tijdig. Welke regels gelden daar tegenwoordig voor? Van belang is of uw klant een consument...

Lees meer

Algemene voorwaarden en kantoorklachtenregeling

13 april 2014

Onder het kopje "algemene voorwaarden" zijn de nieuwe algemene voorwaarden van De Neef advocatenkantoor opgenomen. Tevens vindt u daar een link naar de kantoorklachtenregeling...

Lees meer

Nieuw postadres

13 april 2015

Inmiddels is De Neef advocaten al weer enkele maanden gevestigd in Oud-Beijerland in een prachtig verbouwd pand aan de Beneden Oostdijk 42 (3261 KX)...

Lees meer

Advocatenkantoor De Neef verhuist!

18 november 2014

Advocatenkantoor De Neef is uit zijn jasje gegroeid! Wij zullen na vele jaren 's-Gravendeel verlaten, maar blijven wel op het eiland. Met ingang van 24 november 2014 zijn wij gevestigd...

Lees meer

Problemen met de bank

17 november 2014

Tienduizenden mkb-ondernemers zitten in ernstige problemen doordat hun marges onder druk staan en hun klanten niet op tijd betalen. Sinds het begin van de bankencrisis zijn veel banken hun portefeuilles...

Lees meer

Meer duidelijkheid over incassokosten

15 september 2014

Voorheen moest de schuldeiser bewijzen dat hij meer had gedaan dan het versturen van enkele betalingsherinneringen, voordat hij zijn kosten vergoed kreeg...

Lees meer

Wijzigingen in het ontslagrecht

9 april 2014

Direct na de tweede wereldoorlog is in het arbeidsrecht een tijdelijke noodmaatregel ingevoerd: het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen. In afwachting van een wettelijke regeling werden...

Lees meer

De Flex BV: wat moet ik er mee?

12 oktober 2012

Op 1 oktober 2012 zijn de wettelijke regels voor de besloten vennootschap veranderd.
Het doel hiervan is het maken van een duidelijker onderscheid met de naamloze vennootschap én het eenvoudiger en flexibeler maken van de
regels.

Lees meer

Failliete klant; wat niet doen?

3 september 2012

Het zal de meeste ondernemers niet zijn ontgaan dat Nederland in een economische crisis zit. Dat is niet goed voor het bedrijfsleven. De prijzen komen onder druk te staan en leveranciers worden ook steeds
vaker geconfronteerd met faillerende klanten. Dat houdt niet alleen in dat de leverancier zijn vordering zal moeten afschrijven, maar als het bedrag te hoog is of als er meerdere facturen onbetaald blijven, loopt hij het risico om zelf ook in financiële problemen te komen.

Lees meer

Enkele tips voor verhuur van woon- of bedrijfsruimte

19 april 2012

Wij krijgen op ons kantoor steeds vaker te maken met huurgeschillen. En dat gaat niet alleen over achterstallige huur of ontruiming. Steeds
vaker is er gesteggel over zaken die contractueel niet of niet goed zijn geregeld. Omdat partijen daar vaak niet zelf over denken, geven wij u
hieronder een aantal tips:

Lees meer

De aansprakelijkheid van aandeelhouders

28 februari 2012

Het is u -als trouwe lezer van mijn columns- bekend dat een bestuurder van een BV onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk kan worden
gesteld voor schulden van de vennootschap.

Lees meer

Het belang van contracten

16 februari 2012

Meer winst door meer papier

Wij krijgen regelmatig zaken waarvan je na het horen van de feitelijke gang van zaken denkt dat de ondernemer gelijk heeft. Maar: gelijk hebben
is iets anders dan gelijk krijgen. Om gelijk te kunnen krijgen, heb je aan alleen een verhaal niets.

Lees meer

De niet-betalende huurder

6 februari 2012

Verhuurders van bedrijfsruimte krijgen steeds vaker te maken met slecht betalende huurders. Veel verhuurders denken: een huurder wordt door de
rechter beschermd dus die krijg ik er nooit uit. Veel huurders denken dat het zo’n vaart niet loopt en dat de rechter hem wel in bescherming neemt. Gelukkig is dat een algemeen misverstand.

Lees meer

Schadeplichtigheid werknemer bij ontslag op staande voet

14 februari 2012

Een geldig ontslag op staande voet moet aan strenge eisen voldoen: het ontslag moet gebaseerd zijn op een ‘dringende’ reden en moet ‘onverwijld’ worden gegeven. Dat houdt in dat u de werknemer na ontdekking snel moet ontslaan en de ontslagreden gelijk moet mededelen. Als hier iets aan schort is de werkgever schadeplichtig.

Lees meer

Het afbreken van onderhandelingen

5 februari 2012

Veel ondernemers denken dat zij nergens toe verplicht zijn, zolang er nog geen handtekening onder het contract staat. Zij komen soms bedrogen
uit. Onder Nederlands recht komen de meeste overeenkomsten namelijk al tot stand op het moment dat er overeenstemming is bereikt over de
hoofdlijnen:

Lees meer

Naar Nederlands recht zijn alle vorderingen onderworpen aan verjaring

13 februari 2012

Naar Nederlands recht zijn alle vorderingen onderworpen aan verjaring. Het verjaren heeft tot gevolg dat niet langer hoeft te worden nagekomen.

Lees meer

Het belang van de ingebrekestelling

25 februari 2012

Dat uw leverancier te laat of niet goed heeft gepresteerd, wil nog niet zeggen dat hij automatisch aansprakelijk is voor de door hem veroorzaakte schade.

Lees meer

En nu betalen!

23 februari 2012

Ondernemers krijgen steeds meer liquiditeitsproblemen. Wegens ‘de crisis’ of interne procedures bij de klant moeten ze steeds langer op
hun geld wachten. Zeker bij grotere klanten die arrogant genoeg zijn om te melden dat hun betalingstermijn 90 of zelfs 120 dagen is geworden.
Zelfs overheidsinstanties komen hun verplichtingen doorgaans tergend langzaam na.

Lees meer

Het waterdichte contract

16 mei 2011

Partijen krijgen soms een geschil over een onderwerp dat niet is geregeld in de overeenkomst, of over een onderwerp dat wel in de overeenkomst is geregeld maar niet duidelijk genoeg is.

Lees meer

Duurzaam incasseren

5 mei 2011

Iedere ondernemer kent dat: de klant staat erop dat hij snel en goed bediend wordt, maar als het op betalen aankomt heeft die klant ineens niet zo’n haast meer en kunt u eindeloos bellen en herinneringen sturen.U moet uw personeel, leveranciers en de fiscus wel op tijd betalen dus
komt u in de knel. De volgende stap is incasso. Maar waar? Een advocaat is toch te duur?

Lees meer

Verpanding: alleen leuk voor de bank?

5 mei 2011

Veel ondernemers kloppen bij een bank of andere kredietverstrekker aan om geld te lenen, bijvoorbeeld om een machine te kunnen kopen of om het werkkapitaal te vergroten. Meestal wordt er dan een geldbedrag geleend of een rekening-courantverhouding geopend met een kredietlimiet. De kredietverstrekker zal dan een kredietovereenkomst ter ondertekening
voorleggen, waarin hij een aantal zekerheidsrechten bedingt. Vaak moet de onderneming dan alle vorderingen en bezittingen verpanden.

Lees meer

Klagen loont!

5 mei 2011

In de afgelopen jaren heeft ons kantoor een paar ingewikkelde procedures over gebrekkige leveringen op vrij eenvoudige wijze gewonnen.

Lees meer

Regeling vakantiedagen verandert

5 mei 2011

Werknemers hebben nu wettelijk recht op minimaal 4 x de overeengekomen arbeidsduur per week (bij 5 dagen per week: 20 vakantiedagen per jaar).
Dat noemt men de wettelijke vakantiedagen. Daarbovenop hebben veel werknemers recht op extra vakantiedagen, de zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen.

Lees meer

Een soort eigendomsvoorbehoud

5 mei 2011

Veel leveranciers gebruiken het eigendomsvoorbehoud. Een
eigendomsvoorbehoud zorgt ervoor dat de eigendom van geleverde zaken niet overgaat door de levering, maar pas na betaling van de koopsom. Het
eigendomsvoorbehoud geldt niet automatisch, maar moet tussen partijen worden afgesproken. Daarom vind je zo’n eigendomsvoorbehoud meestal in
algemene voorwaarden.

Lees meer

Gebrek aan woning

19 april 2011

Tijdig klagen
De wet heeft het over klagen binnen ‘bekwame tijd’. Wees alert op dit punt want als u niet tijdig klaagt, kunt u al uw mogelijke aanspraken verliezen. Hieronder zal ik kort uiteenzetten welke stappen u in het voorkomende geval het beste kunt ondernemen.

Lees meer

Bestuurdersaansprakelijkheid

19 april 2011

Zoals u zult weet kunt u kiezen in welke rechtsvorm u uw onderneming drijft. Veel ondernemers kiezen in het begin uit fiscaal oogpunt (startersaftrek) of uit kostenoogpunt (accountantskosten) voor een
eenmanszaak. Maar is dat nu wel verstandig? Als eigenaar/vennoot bent u 100% persoonlijk aansprakelijk voor de nakoming van overeenkomsten of voor toegebrachte schade. Zelfs als de claim in uw ogen totale onzin is. Daarnaast betekent het faillissement van zo'n onderneming ook uw persoonlijke faillissement.

Lees meer

Het nut van goede algemene voorwaarden

19 april 2011

Veel ondernemers lijken nog in de tijd te leven dat contracten op de rand van een bierviltje gesteld kunnen worden en dat de rest een kwestie
van vertrouwen is.

Lees meer

Ontslag op staande voet schriftelijk bevestigen

4 april 2011

Voor een geldig ontslag op staande voet moet u een dringende reden (zoals stelen, werkweigering, mishandeling) hebben. Meestal geldt dat u
de werknemer eerst met de beschuldigingen moet confronteren en hem in staat moet stellen om tekst en uitleg te geven.

Lees meer

Ontslagvergoeding in de aanbieding

4 april 2011

Kantonrechters gebruiken sinds 1996 een rekenkundige formule bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de
arbeidsovereenkomst. Omdat vooral jonge werknemers (die makkelijker een nieuwe baan kunnen vinden) erg hoge vergoedingen bleken te krijgen, is de formule per 1 januari 2009 aangepast.

Lees meer

Advertentiefraude

7 februari 2011

Wij krijgen soms klanten die enorme facturen hebben gekregen omdat zij opdracht gegeven zouden hebben voor een vermelding in een nepgids of op een website. Iedereen denkt daar nooit in te zullen trappen, maar de praktijk leert anders.

Lees meer

De aandeelhoudersovereenkomst

5 januari 2011

Wij adviseren samenwerkende ondernemers meestal om niet in een v.o.f. samen te werken. In een v.o.f. zijn de beide vennoten in privé aansprakelijk voor alle schulden van het bedrijf. Daarom adviseren wij
meestal om in een B.V. samen te werken. Dan ben je als oprichter normaal gesproken hoogstens aansprakelijk voor jouw aandeel in het
oprichtingskapitaal.

Lees meer

Conservatoir beslag

12 april 2010

Voordat u een procedure begint kunt u aan de rechter vragen om beslag te mogen laten leggen op vermogensbestanddelen (zaken of vorderingen) van
de tegenpartij. Zo’n beslag noemt men conservatoir, Latijn voor ‘bewarend’.

Lees meer

Let op als u gaat verbouwen

1 maart 2010

Het beste advies is dat u vooraf een deskundige inschakelt, zoals een architect of een bouwkundig adviesbureau, om het bestek op te stellen,
de offertes te vergelijken en de bouw voor u te begeleiden. Als er tijdens de bouw een geschil ontstaat of dreigt te ontstaan, kunt u het
best direct een deskundige zoals een advocaat raadplegen. Voorkómen is namelijk altijd goedkoper dan genezen.

Lees meer

Bezoek- en postadres:
Beneden Oostdijk 42
3261 KX Oud-Beijerland

Tel. (0186) 751 680
Fax (0186) 751 689

info@deneefadvocaten.nl