Uitbetalen vakantiegeld uitstellen?

De maatregelen omtrent het coronavirus worden langzaamaan opgeheven waardoor we richting het ‘normale’ leven kunnen. Er kan zelfs weer gedacht worden aan vakantie naar het buitenland. Werknemers kijken uit naar de uitbetaling van het vakantiegeld, maar die financiële verplichting kan voor een hoop werkgevers, die het toch al zwaar te verduren hebben gehad, een grote last zijn. Veel ondernemers hebben het afgelopen jaar niet of nauwelijks kunnen sparen voor de uitbetaling of hun reserves zelfs moeten aanspreken om niet failliet te gaan. Deze maanden zijn slecht voor de liquiditeitspositie van ondernemers. Zij hebben in april de btw over het eerste kwartaal afgedragen, moeten in mei het vakantiegeld uitbetalen, in juni dubbele loonbelasting en in juli de btw over het tweede kwartaal. Het zou voor hen goed uitkomen om de uitbetaling van het vakantiegeld en de daaropvolgende afdracht loonbelasting een paar maanden uit te stellen.

Mag ik het uitbetalen van vakantiegeld uitstellen of zelfs afstellen?
Het antwoord op deze vraag is makkelijk: nee.

Het recht op vakantiegeld (8% van het brutoloon) is wettelijk vastgelegd. Werkgevers moeten het vakantiegeld dus hoe dan ook uitbetalen. Afstel is in geen enkel geval mogelijk.  

Verder is wettelijk bepaald dat het vakantiegeld uiterlijk in juni moet worden uitbetaald. Veel werknemers ontvangen hun vakantiegeld echter al in mei.

Werkgever en werknemer kunnen individueel schriftelijk overeenkomen wanneer het vakantiegeld wordt uitbetaald. Tot de mogelijkheden behoort ook het gespreid uitbetalen van het vakantiegeld. Maar het vakantiegeld moet ten minste één keer per jaar uitbetaald worden. Uitstel van het uitbetalen van vakantiegeld is daarom wel mogelijk maar alleen als daarover met de werknemer schriftelijke afspraken gemaakt worden.

Wilt u voorkomen dat u in mei of juni het vakantiegeld volledig moet uitbetalen, ga dan op korte termijn met uw werknemers in gesprek en vraag of zij willen instemmen met gespreide uitbetaling.  

Mijn werknemer werkt niet mee aan uitstel. Wat is het risico als ik toch niet uiterlijk in juni het vakantiegeld uitbetaal?
Betaalt de werkgever het vakantiegeld te laat uit, dan heeft de werknemer recht op de wettelijke rente over het verschuldigde vakantiegeld. Daarnaast heeft de werknemer recht op de zogenaamde wettelijke verhoging, die kan oplopen tot 50% van het verschuldigde bedrag.

Komt er nog hulp van de overheid?
De overheid kan een regeling in het leven roepen die werkgevers in de gelegenheid stelt om het vakantiegeld later dan juni uit te betalen. Zo’n regeling is er op dit moment echter niet, hoewel de vraag daarnaar vanuit het bedrijfsleven groeit. Of er ooit nog een dergelijke regeling komt is niet bekend.   

Hoe pak ik dit voortaan aan?
De wet biedt de mogelijkheid om het vakantiegeld niet ineens, maar gespreid uit te betalen. U kunt overwegen om van die mogelijkheid gebruik te maken en om het vakantiegeld bijvoorbeeld per betaalperiode of per kwartaal uit te keren. Voor uw huidige werknemers zult u dat alleen kunnen doen door hierover afspraken te maken, die u wel schriftelijk moet vastleggen. Voor nieuwe werknemers kunt u deze wijze van uitbetaling van het vakantiegeld opnemen in de arbeidsovereenkomst.  

mr. Isis Henriquez-van de Wetering