Incasso advocaat

Het incasseren van openstaande facturen is één van de minder leuke aspecten van het ondernemerschap.

Incassobeleid op maat

U kent dat vast wel. U bedient uw klant snel en goed, maar als het op betalen aankomt, heeft die klant ineens niet zo’n haast meer en kunt u eindeloos bellen en herinneringen sturen. Als ondernemer houdt u zich liever bezig met het binnenhalen en uitvoeren van opdrachten, dan dat u zo veel tijd en energie besteedt aan het incasseren van uw facturen.

Omdat de pijp nu eenmaal moet blijven roken, stuurt u weer aan aantal herinneringen de deur uit. De ervaring leert echter dat die zoveelste betalingsherinnering écht geen indruk meer maakt op een klant die uw factuur al maanden onbetaald laat. Dat verandert als u een advocaat inschakelt. Dan blijkt de betalingsbereidheid ineens fors toe te nemen.

 

In tegenstelling tot deurwaarders en incassobureaus werkt De Neef Advocaten niet met een volautomatisch softwareprogramma waarbij uw zaak een nummer is en u geen vast aanspreekpunt heeft.

Bij De Neef Advocaten bekijkt een ervaren advocaat gratis of er geen juridische valkuilen aan de zaak kleven. Uw dossier wordt door die advocaat persoonlijk behandeld en u wordt constant op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Omdat niet iedere debiteur gelijk is, kunt u zelf aangeven hoe hij moet worden benaderd: vriendelijk als hij nog klant bij u mag blijven, stevig als u tóch afscheid van hem wilt nemen.

Als het nodig is, kan De Neef Advocaten direct maatwerk leveren om betaling af te dwingen zoals een kort geding, beslaglegging of faillissementsaanvraag. Dit is service die andere dienstverleners, zoals een incassobureau of deurwaarder, u niet kunnen bieden. Die sturen u door naar … een advocaat.

U zult zich afvragen: wat kost mij dat? Dat valt reuze mee: bij De Neef Advocaten betaalt u voor onbetwiste vorderingen slechts een vast bedrag van € 50,– exclusief BTW per dossier, ongeacht het aantal facturen dat die klant onbetaald heeft gelaten. Voor dit bedrag gaan wij direct voor u aan de slag.
Spreekkamer - De Neef Advocaten
Dit traject is verder no cure, no pay: als er niets voor u wordt geïncasseerd, hoeft u verder geen honorarium te betalen. Pas als de debiteur heeft betaald, wordt honorarium gerekend. Dat honorarium is een percentage van de voor u geïncasseerde hoofdsom en is gebaseerd op de Wet Incassokosten.
De staffel is als volgt:
  • 15%   (met een minimum van € 40,-) over de eerste € 2.500,-
  • 10%   over de volgende € 2.500,-
  • 5%     over de volgende € 5.000,-
  • 1%     over de volgende over de volgende € 190.000,-
  • 0,5%  over het meerdere van de hoofdsom (met een maximum van € 6775,-)

Eventuele externe kosten, zoals het laten opstellen van een verhaalsinformatierapport, worden natuurlijk alleen in overleg met u gemaakt. Alle kosten – waaronder het honorarium – worden  zoveel mogelijk bij de debiteur gelegd.

Soms leidt het buitengerechtelijke traject niet tot betaling. Omdat u bij De Neef Advocaten alles in één hand heeft, kan er direct actie worden ondernomen zoals beslaglegging, een procedure bij de rechter of een faillissementsaanvraag. Daarbij bent ú degene die bepaalt welke stappen er worden genomen. Om te voorkomen dat u achteraf voor verrassingen komt te staan, worden van te voren heldere afspraken met u gemaakt over de daaraan verbonden kosten.

Erkende incasso advocaten

Om zich te kunnen onderscheiden van incasso-bureaus, deurwaarders en gewone advocaten die er wel eens een incassozaakje bij doen, is mr. De Neef lid van de Vereniging van incasso- en procesadvocaten (VIA). Een advocaat kan pas lid van de VIA worden als hij langer dan 5 jaar advocaat is en een substantieel deel van zijn tijd aan incassozaken besteedt. Een VIA incasso-advocaat is dus gespecialiseerd in incassozaken en is verplicht om jaarlijks meerdere cursussen op incassogebied te volgen. Zo bent en blijft u verzekerd van kwaliteit. Kijkt u maar eens op www.via-incasso.nl.