Mondkapjes - De Neef Advocaten

Uw werknemer weigert een mondkapje te dragen. Wat nu?

In ons vorige blog legden wij al uit hoe u uw werknemers kunt verplichten om zich aan de door u opgelegde regels te houden. Inmiddels is hier ook een uitspraak over gepubliceerd.

Op advies van de brancheorganisatie heeft een bakkerij uit Bilthoven haar personeel in oktober 2020 verplicht om in het bedrijfspand een mondkapje te dragen. Een chauffeur, die maar af en toe in het bedrijfspand aanwezig is, weigert dit. Hij vindt dat een mondkapje veel hinder veroorzaakt tijdens zijn werk en dat hij voldoende afstand kan houden tot zijn collega’s. Daarom geeft hij geen gehoor aan deze instructie.

De bakkerij besluit daarom de betaling van het salaris op te schorten en de medewerker de toegang tot het werk te ontzeggen tot hij onvoorwaardelijk akkoord gaat met de verplichting om een mondkapje te dragen. De werknemer stapt vervolgens naar de rechter om betaling van zijn salaris af te dwingen.

In die procedure beroept de bakkerij zich op het instructierecht: de werknemer moet zich houden aan de redelijke voorschriften die zijn werkgever opstelt.

De rechter oordeelt dat de bakkerij haar medewerkers inderdaad mag verplichten om een mondkapje te dragen. De bakkerij mag het salaris daarom opschorten en de medewerker de toegang tot het werk ontzeggen zolang hij weigert een mondkapje te dragen.

De werknemer heeft de procedure op dit principiële punt dus verloren, maar is toch degene die het laatst lacht: tijdens de behandeling blijkt dat hij al vanaf 2014 te weinig loon ontvangt en dat de bakkerij hem een voorschot op de nabetaling van ruim € 8.000 moet betalen.

De hele uitspraak is hier te lezen.

Vragen over hoe u als ondernemer naleving van de corona maatregelen kunt afdwingen? Neem contact met ons op!