Voorkom huurgeschillen - De Neef Advocaten
Voorkom huurgeschillen - De Neef Advocaten

Voorkom huurgeschillen: een goed begin is het halve werk

Of je nu een woonruimte, kantoorruimte of winkelruimte wilt huren of verhuren; het is altijd handig om vooraf een expert mee te laten kijken. Afhankelijk van het soort object zijn er verschillende wettelijke regels van toepassing. Daar weet Monique Uphus alles van af. Haar advies: “Voorkom vervelende discussies en langlopende procedures achteraf en laat ons vooraf het contract controleren.”

“Wij maken de gekste dingen mee,” vertelt Monique. “In het kader van de geheimhoudingsplicht mag ik natuurlijk niet veel vertellen, maar iedereen kent de verhalen over illegale wietkwekerijen. Daar word je als huurbaas natuurlijk niet vrolijk van. Minder ernstig, maar zeker niet minder vervelend zijn geschillen met betrekking tot bijvoorbeeld huurprijsaanpassing, huurbeëindiging, exploitatieverplichtingen, contractduur en overlast. In het geval van woningverhuur heb je met de meeste wettelijke kaders te maken. De huurder wordt gezien als consument en geniet maximale bescherming. Ook voor het (ver)huren van winkelruimte gelden strikte wettelijke regels. Voor ander bedrijfsmatig gebruik (kantoorruimte) geldt dit in iets mindere mate, maar in alle gevallen is het raadzaam om vooraf een expert mee te laten kijken.”

Onjuiste contracten
“In de praktijk worden nogal eens huurovereenkomsten opgesteld die niet aan de bedoelingen van partijen of aan de wettelijke eisen voldoen. Ook komt het regelmatig voor dat het contract onduidelijk is, waardoor er weer andere regels gelden dan partijen zelf dachten. Sinds 2016 is het bijvoorbeeld mogelijk om een tijdelijke huurovereenkomst voor woon- ruimte te sluiten. Dit beschermt de verhuurder tegen het risico dat hij de huurder het pand niet meer uit krijgt, maar dan moet het contract wel aan alle wettelijke voorwaarden voldoen. Zo moet de huurder tussentijds kunnen opzeggen, maar de verhuurder mag dit juist weer niet. Als dat niet (of niet goed) in het contract staat, geldt de huurovereenkomst als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en geniet de huurder huurbescherming. Daarnaast heeft de verhuurder een informatieplicht en moet hij de huurder informeren dat de huur eindigt. Hiervoor geldt een termijn van tussen de drie en één maand(en) voor het einde van de overeenkomst. Wanneer dit niet gebeurt ontstaat er ook automatisch een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De kennisgeving over het verstrijken van de huurovereenkomst is vormvrij, maar ik adviseer altijd om dit bij deurwaardersexploot of per aangetekende brief te doen. Zo heb je als verhuurder bewijs dat je aan de voorwaarde hebt voldaan.”

Specialisme
“Huurrecht is een specialisme,” benadrukt Monique “dat moet je er niet een beetje bij doen. Mensen kloppen vaak bij ons aan als er al problemen zijn. Dan zit je vast aan een slecht contract en probeer dan maar eens je gelijk te halen. We kunnen u hierbij natuurlijk helpen, maar onder het mom ‘voorkomen is beter dan genezen’ kijken we liever vooraf mee, dan achteraf. Dan weet je zeker dat de formele punten goed geregeld zijn.”

Heb je als ondernemer een vraag over een huurcontract? De Neef Advocaten kijkt vooraf graag vrijblijvend met je mee.