De fictieve opzegtermijn - De Neef Advocaten
De fictieve opzegtermijn - De Neef Advocaten

De fictieve opzegtermijn

Als werkgever en werknemer besluiten met wederzijds goedvinden het tussen hen bestaande dienstverband te beëindigen, of daarover in onderhandeling treden, zullen zij rekening moeten houden met de fictieve opzegtermijn. ‘Wat is dat en waarom moeten we daar rekening mee houden?’ is een veel gestelde vraag.

Wat is de fictieve opzegtermijn?

UWV zal bij het beoordelen van een aanvraag van een ex-werknemer voor het verkrijgen van een werkeloosheidsuitkering (WW-uitkering) bekijken of de voor de werkgever geldende opzegtermijn is aangehouden bij het bepalen van de datum waarop het dienstverband is geëindigd. Omdat de werkgever niet daadwerkelijk heeft opgezegd, maar werknemer en werkgever samen hebben besloten het dienstverband te beëindigen, wordt gesproken over een ‘fictieve’ opzegtermijn. UWV zal pas nadat deze fictieve opzegtermijn is verstreken een WW-uitkering toekennen. Uiteraard moet de werknemer dan wel aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van zo’n uitkering voldoen.

Hoe werkt de fictieve opzegtermijn?

UWV houdt de voor de werkgever geldende opzegtermijn aan. Op grond van de wet is die afhankelijk van de duur van het dienstverband.

korter dan 5 jaar: 1 maand

5 – 10 jaar: 2 maanden

10 – 15 jaar: 3 maanden

langer dan 15 jaar: 4 maanden

In de arbeidsovereenkomst of cao kan een andere opzegtermijn zijn bepaald en over het algemeen moet tegen het einde van de maand opgezegd worden.

De termijn gaat in op het moment dat werkgever en werknemer schriftelijk overeenstemming hebben bereikt over het eindigen van het dienstverband.

Voorbeeld

Dit betekent dat Albert met ingang van 1 augustus een WW-uitkering kan krijgen. Albert en zijn werkgever spreken daarom af dat het dienstverband op 31 juli afloopt en dat Albert tot en met die datum loon ontvangt. Als geen rekening zou worden gehouden met de fictieve opzegtermijn, zou Albert van 25 mei (einde dienstverband) tot 1 augustus (start WW) namelijk geen inkomsten hebben.

Advies

Heeft u advies nodig bij het toepassen van de fictieve opzegtermijn? Neem gerust contact met mij op.

Isis Henriquez-van de Wetering