Tijdelijke verhuur van uw woning - De Neef Advocaten

Tijdelijke verhuur van uw woning

Het zal u bekend zijn dat huurders extreem goed beschermd worden. Zo kan een huurder met wie u uitdrukkelijk heeft afgesproken dat hij uw woning tijdelijk huurt, in de meeste gevallen aanspraak maken op huurbescherming en krijgt u hem er niet meer uit.

Op 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015 in werking getreden. Hierdoor wordt het mogelijk om een zelfstandige woning (een woning met eigen voorzieningen) voor een periode van maximaal 2 jaar te verhuren. Voor een onzelfstandige woning (een ’kamer’) geldt een maximale periode van 5 jaar. Zoals het een door bureaujuristen bedachte wet betaamt, zitten in deze regeling wel een paar valkuilen voor de goedbedoelende verhuurder.

De maximale duur van de tijdelijke huurperiode is 2 jaar (woning) of 5 jaar (kamer). U mag maar 1x een tijdelijke huurovereenkomst sluiten. Als u deze termijn (al is het maar met 1 dag) overschrijdt, of als u binnen die termijn een tweede contract aanbiedt, geldt automatisch een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd en krijgt u de huurder er niet meer uit. Wees dus niet aardig tegen uw huurder door een korte verlenging toe te staan als hij nog geen andere woonruimte heeft.

De tijdelijke huurovereenkomst eindigt weliswaar automatisch op de afgesproken einddatum, maar u moet de huurder wel schriftelijk informeren over het einde van de termijn. U mag uw brief niet eerder dan 3 maanden voor de einddatum versturen (u kunt de aanzegging dus niet in het huurcontract opnemen), maar ook niet later dan 1 maand voor de einddatum. Als u de huurder niet (precies op tijd) schriftelijk op het einde van de termijn wijst, wordt de huurovereenkomst automatisch voor onbepaalde termijn verlengd en heeft de huurder volledige huurbescherming. Stuur die aanzeggingsbrief dus aangetekend met handtekening retour of laat de huurder voor ontvangst tekenen, om te voorkomen dat de huurder het contract voor onbepaalde tijd kan verlengen door de ontvangst van uw brief te betwisten.

Daarnaast krijgt de huurder nog een paar voordelen: hij hoeft geen opzegtermijn in acht te nemen, maar mag opzeggen tegen de datum waarop de huur moet worden betaald (meestal de 1e van de maand). Zelfs als in het contract staat dat er niet tussentijds opgezegd mag worden. Ook kan de huurder de redelijkheid van de afgesproken huurprijs laten toetsen door de huurcommissie. Dat verzoek kan hij nog tot 6 maanden na afloop van de huurovereenkomst indienen, om zo te proberen met terugwerkende kracht korting op de huurprijs te krijgen. Als verhuurder loopt u daarmee dus het risico te worden geconfronteerd met een terugvordering van teveel betaalde huur over een periode van maximaal twee jaar.

Voor u als particuliere verhuurder wordt het –mits u goed op de formaliteiten let- eindelijk mogelijk om uw leegstaande woning of kamer te verhuren als u een andere woning heeft of als u langere tijd ergens anders gaat wonen. Onder de oude regeling kon dat maar in een beperkt aantal gevallen en moest u daar meestal een vergunning voor aanvragen.

Daarmee is voor partijen weer een stukje contractsvrijheid teruggewonnen.