Achterkant kantoorpand - De Neef Advocaten

De niet-betalende huurder

Verhuurders van bedrijfsruimte krijgen steeds vaker te maken met slecht betalende huurders. Veel verhuurders denken: een huurder wordt door de rechter beschermd dus die krijg ik er nooit uit. Veel huurders denken dat het zoโ€™n vaart niet loopt en dat de rechter hem wel in bescherming neemt. Gelukkig is dat een algemeen misverstand.

Als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt, kan de verhuurder de huurovereenkomst niet zelf ontbinden, dat mag alleen de kantonrechter. Ontbinding kan niet in kort geding, maar alleen in een bodemprocedure, die soms lang kan duren. Meestal loopt de betalingsachterstand dan op en als u eindelijk een vonnis heeft, heeft de huurder dat geld al lang ergens anders aan besteed.

Gelukkig bestaat de mogelijkheid om als verhuurder in kort geding ontruiming te eisen. De rechter zal niet bij iedere termijnoverschrijding de ontruiming bevelen. Dat zal hij pas doen als de huurder structureel te laat betaalt of als er een huurachterstand van 3 maanden of meer is. Uiteraard wordt de huurder wel gehoord, voordat er vonnis wordt gewezen. Misschien heeft de huurder een juridisch geldende reden om niet te betalen, bijvoorbeeld gebreken aan het pand. Als de kortgedingrechter van mening is dat een bodemrechter zou ontbinden en u spoedeisend belang bij ontruiming heeft, heeft u snel een vonnis waarmee u de huurder uit het pand kunt laten zetten. Als het pand eenmaal is ontruimd, is een bodemprocedure vaak niet noodzakelijk meer.

Ontruiming is zeer ingrijpend voor zowel huurder als verhuurder. De huurder is zijn bedrijfsruimte kwijt, de verhuurder moet op zoek naar een nieuwe huurder. Daarom is ontruiming meestal niet het middel waar u gelijk naar moet grijpen. Vaak maakt een brief van uw advocaat (waarin gelijk ook aanspraak op boete, rente en kosten wordt gemaakt en waarin met ontruiming wordt gedreigd) meer indruk dan uw zoveelste aanmaning.