Spreekkamer - De Neef Advocaten

Help, mijn klant is ineens failliet

Helaas betalen niet alle klanten de factuur die u voor de bij u bestelde spullen stuurt. Tot onze verbazing boeken de meeste ondernemers die een klant zien failleren, de vordering maar gewoon af en beschouwen de spullen als verloren. Failliet is failliet en als de hoger gerangschikten -zoals curator, bank en fiscus- uitgegeten zijn, zit er toch geen vlees meer aan het kadaver.

Toch hoef je als leverancier niet altijd met lege handen te blijven staan. Zelfs tijdens faillissement zijn juridische manieren om uw spullen terug te halen, of uw schade vergoed te krijgen.

Veel verkopers hebben in hun algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud opgenomen. Dat betekent dat het eigendomsrecht niet op de koper overgaat door de levering, maar pas bij de betaling. Als er wel wordt geleverd maar niet wordt betaald, kunt u bij de curator uw spullen gewoon opeisen. Die zal uiteraard eerst onderzoeken of uw voorwaarden geleden, uw spullen niet al zijn verwerkt in nieuwe producten en of ze nog wel als uw eigendom identificeerbaar zijn. Dat betekent weliswaar discussie, maar dat is beter dan alles gelijk kwijt.

Als er geen eigendomsvoorbehoud (meer) geldt, kunt u misschien het wettelijke reclamerecht inroepen. Dat geldt altijd, dus ook als er geen contractuele zekerheden zijn overeengekomen. Als de verkoper het wettelijk reclamerecht inroept, wordt de overeenkomst ontbonden en keert het eigendomsrecht weer terug naar de verkoper. De koper (of diens curator) moet de onbetaald gelaten spullen dan weer teruggeven, omdat hij geen eigenaar meer is. Daarmee beperkt u dus uw schade, omdat u uw spullen weer op kunt halen en aan een ander kunt verkopen. Soms wil zelfs de curator uw spullen alsnog kopen als hij die voor een goede prijs kan doorverkopen.

U moet dat reclamerecht wel snel inroepen: binnen 6 weken nadat de koper uw factuur heeft ontvangen, of binnen 60 dagen nadat u de spullen aan de koper heeft geleverd. Het enige dat u hoeft te doen is (bewijsbaar) schriftelijk een beroep op het reclamerecht te doen. Dus een aangetekende brief, fax of mail met ontvangstbevestiging aan de koper: Omdat u de koopsom niet heeft betaald, roep ik mijn reclamerecht in. Meer niet.

Als er geen eigendomsvoorbehoud geldt en u het reclamerecht niet tijdig heeft ingeroepen, is er nog een laatste strohalm als de koper kort na levering failleert. U kunt de bestuurder in privé aanspreken tot schadevergoeding. Een bestuurder die weet of behoort te weten dat de BV de bestelde goederen niet zal kunnen betalen en ook geen verhaal biedt voor schadevergoeding, handelt onrechtmatig tegen u. Hij had dat namelijk horen te zeggen, zodat u de keus had kunnen maken tussen het risico lopen, of van de overeenkomst afzien of daar andere voorwaarden aan te verbinden.

Maar zoals altijd: voorkómen is goedkoper dan vóórkomen. Als u twijfelt over de kredietwaardigheid van uw klant of als het financiële risico voor uw bedrijf relatief groot is, bel dan eerst even uw advocaat voor advies. Dat kan u een bak geld schelen.