Staatssteun-Noodpakket-en-WW-premie-De-Neef-Advocaten
Staatssteun-Noodpakket-en-WW-premie-De-Neef-Advocaten

Staatssteun: Noodpakket en WW-premie

Inmiddels heeft het Coronavirus grote delen van de wereld in zijn greep, zo ook Nederland. Mensen wordt aangeraden om zoveel mogelijk thuis te blijven en daar waar mogelijk thuis te werken. Scholen en kinderopvang zijn (zo goed als) dicht, winkels sluiten hun deuren, evenementen zijn afgelast, sportscholen en toeristische attracties zijn gesloten en cafés en restaurants mogen geen bezoekers meer ontvangen. Door deze maatregelen draaien veel ondernemingen op halve kracht of helemaal niet meer. Dit brengt voor iedereen een hoop georganiseer en zorgen met zich mee. Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn onderneming draaiende houd? Kunnen we onze rekeningen nog wel betalen? Kan ik mijn personeel nog in dienst houden? Overleeft mijn bedrijf deze crisis?

Het kabinet heeft daarom op 17 maart 2020 een noodpakket aangekondigd met als doel banen te behouden en de economische gevolgen te beperken (klik hier om de kamerbrief te openen).

Mijn kantoorgenoot mr. Menno de Neef schreef al over één van de maatregelen uit dit noodpakket, namelijk het intrekken van de werktijdverkorting en het in plaats daarvan invoeren van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.

Eén van de andere maatregelen betreft de WW-premiedifferentiatie. In mijn eerdere blog schreef ik over de wijzigingen die de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) met zich meebracht ten aanzien van de WW-premie: werkgevers betalen voor vaste contracten de lage WW-premie en voor flexibele werknemers de hoge WW-premie.

Die regeling kent echter ook een bepaling ten aanzien van overwerk (de herzieningsregeling). Werkgevers betalen voor werknemers die in vaste dienst zijn en die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt met terugwerkende kracht tóch de hoge WW-premie.

Het kabinet onderkent dat deze regeling door het Coronavirus tot onbedoelde effecten kan leiden. Denk bijvoorbeeld aan de zorgsector, waar op dit moment veel extra uren worden gedraaid. De regeling wordt daarom (voor 2020) aangepast om dit onbedoelde effect weg te nemen. De aanpassing zal door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zo spoedig mogelijk nader worden uitgewerkt.

Verder erkent het kabinet dat het voor veel werkgevers de komende weken praktisch niet
mogelijk zal zijn om tijdig (dat wil zeggen uiterlijk op 31 maart 2020) aan alle voor de lage WW-premie geldende voorwaarden te voldoen. Het kabinet verlengt de termijn daarom tot 1 juli 2020. Uw administratie moet dus uiterlijk op 30 juni 2020 in orde zijn.

mr. Isis Henriquez-van de Wetering