Tijdelijke huurcontracten woningen

Tijdelijke huurcontracten voor woningen konden tot voor kort niet zomaar worden verlengd. Het contract ging dan direct over in een contract voor onbepaalde tijd. Ook al wilde de verhuurder de huurder alleen maar ter wille zijn en was dit nou niet zijn bedoeling krijgt de huurder huurbescherming. De coronacrisis vormde de aanleiding om tijdelijke huurcontracten van woningen onder bepaalde voorwaarden toch te kunnen verlengen, zonder dit gevolg.

Omdat er zowel van de kant van de huurders als van de kant van de verhuurders behoefte blijkt te zijn aan langer en flexibeler gebruik van tijdelijke contracten ligt er nu een wetsvoorstel om het gebruik van tijdelijke huurcontracten te verruimen. Op dit moment kan een huurovereenkomst voor de bepaalde tijd met een maximale duur van 2 jaar worden gesloten (voor zelfstandige woonruimte). Als dit wetsvoorstel het haalt kan een maximale duur worden overeengekomen van 3 jaar. Ook wordt het dan mogelijk om de huurovereenkomst maximaal 1 keer te verlengen, als de maximumtermijn in totaal niet meer dan 3 jaar is. En daarnaast wordt het mogelijk om een minimumduur overeen te komen waarbinnen de huurder niet kan opzeggen. Let op: dit is een ingewikkelde regeling. Win daarom advies in voordat je instemt met verlenging.