Hal kantoor - De Neef Advocaten

En nu betalen!

Ondernemers krijgen steeds meer liquiditeitsproblemen. Wegens ‘de crisis’ of interne procedures bij de klant moeten ze steeds langer op hun geld wachten. Zeker bij grotere klanten die arrogant genoeg zijn om te melden dat hun betalingstermijn 90 of zelfs 120 dagen is geworden. Zelfs overheidsinstanties komen hun verplichtingen doorgaans tergend langzaam na.

Veel MKB-ers hebben daardoor enorme bedragen bij hun klanten uitstaan, terwijl zij hun leveranciers prompt moeten betalen om nog spullen aangeleverd te krijgen. Dit brengt niet alleen hoge kosten (de bank rekent voor roodstand vaak ruim 10% rente) met zich, maar ook het risico van inkoopproblemen -waardoor de productie stokt- of zelfs het faillissement van een gezond bedrijf.

Hoe kunt u dat beheersbaar maken?
U kunt in uw offertes een punt maken van de betalingstermijn door een korte betalingstermijn af te spreken. Als er dan niet betaald wordt, is de klant automatisch in verzuim en kunt u direct aanspraak op vergoeding van rente maken. U kunt ook het kortingspercentage aan de betalingstermijn koppelen of een vaste kredietbeperking geven bij tijdige betaling.

Als u contractueel niets heeft geregeld, geldt de wet. Helaas staat daar nergens in wanneer er betaald moet worden. De overheid wil dat per 1 juli 2012 gaan veranderen en een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen invoeren voor overheidsinstanties en 60 dagen voor gewone bedrijven. Om dit af te dwingen zal de wettelijke handelsrente dan worden verhoogd met 1 % en mag u voortaan € 40 eigen incassokosten rekenen.

Laat in de tussentijd de achterstand niet te hoog oplopen maar stuur direct na het verstrijken van de betalingstermijn een herinnering, bel die na en bevestig de gemaakte afspraken schriftelijk. Als u aan het lijntje gehouden wordt kunt u de vordering direct ter incasso aan uw advocaat uit handen geven. Die is vaak goedkoper en beter dan andere bedrijven die zich met incasso’s bezig houden. Nieuwsgierig? Kijk op www.deneefadvocaten.nl/incasso.