Renovatie-of-groot-onderhoud-van-huurwoning-De-Neef-Advocaten

Renovatie of groot onderhoud van huurwoning

In een langslepend conflict tussen huurders en een woningbouwvereniging heeft De Neef advocaten namens de huurders aanspraak gemaakt op de wettelijke verhuiskostenvergoeding.

De verhuurder stelde dat er geen sprake was van renovatie, maar van groot onderhoud en dat de huurders tijdens die werkzaamheden gewoon in hun woning konden blijven. Daarnaast zou de verhuurder maatregelen hebben getroffen om de ongemakken voor de huurders zo klein mogelijk te houden.

Vrijwel alle huurders hebben hun woning een paar weken moeten verlaten omdat de overlast veel erger was dan voorgespiegeld. Er was geen sprake van groot onderhoud maar van renovatie die tot enorm veel overlast leidde en die ook nog eens veel langer duurde. De bewoners kregen weliswaar een kleine tegemoetkoming en eventuele schade werd vergoed, maar de wettelijke verhuiskostenvergoeding werd niet uitgekeerd.

De kantonrechter oordeelde in eerste aanleg dat de woningbouwvereniging niet de volledige wettelijke verhuiskostenvergoeding hoefde te betalen, maar een door de rechter redelijk geacht bedrag.

Door het Hof is eind januari 2013 geoordeeld dat de woningbouwvereniging ten onrechte niet de volledige wettelijke verhuiskostenvergoeding had betaald en dit dus alsnog diende te doen. Het Hof vernietigde daarmee het vonnis van de kantonrechter en stelde de bewoners alsnog volledig in het gelijk.

Hiermee is vast komen te staan dat een verhuurder niet onder het betalen van de wettelijke verhuiskostenvergoeding uit kan komen door een renovatie als groot onderhoud te bestempelen.