Hij moet er uit - De Neef Advocaten

Hij moet eruit! – De verstoorde arbeidsrelatie

Stel, u kunt met één van uw werknemers spreekwoordelijk niet meer door één deur. Hoe pakt u dat het beste aan?

Ontbinding arbeidsovereenkomst
Het beëindigen van het dienstverband ligt vaak voor de werkgever uit emotie als eerste optie voor. Maar dat is nog niet zo eenvoudig en als de werkgever te snel aanstuurt op een beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan hem dat duur komen te staan. Mogelijk maakt de werknemer aanspraak op een billijke vergoeding náást de transitievergoeding. De werkgever zal daarvan flink balen. Het loont daarom vaak om de emoties opzij te zetten en de juiste stappen te nemen. Welke zijn dat?

De juridisch juiste weg
De werkgever die het dienstverband wil beëindigen zal aannemelijk moet maken dat de arbeidsrelatie met de werknemer verstoord is én dat deze verstoring ernstig en/of duurzaam is. Daarnaast moet de werkgever aantonen dat hij heeft geprobeerd de relatie met de werknemer te verbeteren/herstellen. Bijvoorbeeld door met de werknemer in gesprek te gaan al dan niet onder begeleiding van een mediator. Ofwel: de werkgever moet aantonen dat de arbeidsrelatie ondanks pogingen daartoe niet meer te herstellen is. 

De werkgever zal daarom moeten kunnen toelichten welke pogingen er zijn ondernomen om de arbeidsrelatie te herstellen en deze pogingen moeten laten zien dat werkgever alles heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om tot herstel van de verstoring te komen. Als het voeren van gesprekken met werknemer niet tot (voldoende) herstel leidt, zal de werkgever een coach of een mediator moeten inschakelen. Die mediation moet (in eerste instantie) gericht zijn op herstel en dus niet op het einde van de arbeidsovereenkomst.

Volgt de werkgever deze stappen niet of stuurt de werkgever (te vroeg) aan op een beëindiging dan zal de rechter een ontbindingsverzoek van de werkgever afwijzen of aan de werknemer náást de transitievergoeding een billijke vergoeding toekennen.  

Conclusie
Wees voorzichtig als u te maken krijgt met een werknemer waarmee het niet ‘botert’. Hoe zeer de werknemer u spreekwoordelijk het bloed onder de nagels vandaan haalt: leg niet bij de eerste strubbelingen een beëindigingsovereenkomst voor, schakel een mediator niet alleen in voor een ‘exit-mediation’ en dien niet meteen een ontbindingsverzoek in. Als u investeert in een goed voortraject, voorkomt u dat u straks voor niets naar de rechter stapt en onnodig hoge kosten maakt. 

Wilt u meer weten of heeft u direct advies nodig? Wij staat voor u klaar om u te adviseren.

mr. Isis Henriquez-van de Wetering