Verruiming NOW-regeling - De Neef Advocaten

Verruiming NOW-regeling

In onze blogs van 18 maart 2020 en 1 april 2020 schreven Menno de Neef en ik over de voorwaarden waaronder u in aanmerking kunt komen voor de NOW-subsidie. Eén van die voorwaarden is een omzetverlies van tenminste 20%, waarbij er wordt gekeken naar de omzet van het hele concern.

Concerns waarvan er bijvoorbeeld maar één groepsmaatschappij wordt getroffen door de Coronacrisis, zouden daardoor mogelijk de spreekwoordelijke boot kunnen missen omdat over het geheel gezien er geen sprake is van een omzetdaling van tenminste 20%. Als er geen interne oplossing mogelijk is voor, zou dat tot gevolg kunnen hebben dat de werkmaatschappij alsnog tot ontslag overgaat, terwijl het doel van de NOW-regeling nu juist is het behoud van werk.  
Om dit te voorkomen is de NOW-regeling onlangs verruimd. Die verruiming houdt in dat wanneer er bij het concern in zijn geheel geen sprake is van tenminste 20% omzetverlies, maar bij een individuele werkmaatschappij wel onder voorwaarden niet het uitgangspunt geldt dat voor de subsidieaanvraag van die individuele werkmaatschappij wordt gekeken naar de omzet van het gehele concern.


Welke voorwaarden zijn dat?

  1. De betreffende groepsmaatschappij moet eigen rechtspersoonlijkheid bezitten (ofwel er moet sprake zijn van een vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, naamloze vennootschap, besloten vennootschap of een stichting). Vestigingen zonder rechtspersoonlijkheid komen dus niet voor de subsidie in aanmerking.
  2. Het concern moet verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot en met de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld.
  3. De werkmaatschappij moet met de betrokken vakbonden een overeenkomst hebben gesloten over werkbehoud:
    –  heeft de werkmaatschappij 20 of méér werknemers, dan moet er een akkoord bereikt worden met de belanghebbende verenigingen van werknemers (in de zin van de Wet Melding Collectief Ontslag), en bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers;
    – heeft de werkmaatschappij minder dan 20 werknemers, dan volstaat een akkoord tussen de vertegenwoordiging van de werknemers en de werkgever.
  4. Er mag binnen het concern geen zogenaamde personeels-bv bestaan. Personeels-bv’s moeten altijd uitgaan van de omzetdaling op concernniveau.

Verder gelden er nog enkele (nader uit te werken) controlevoorschriften, die ertoe dienen strategisch handelen te voorkomen. Zo mag er niet met opdrachten worden geschoven en worden activiteiten van de werkmaatschappij die de subsidie aanvraagt die worden ondernomen bij een andere maatschappij binnen het concern aan de omzet van de werkmaatschappij toegerekend.