Spreekkamer - De Neef Advocaten

Burendag

Gezellige Burendag gehad?

Op zaterdag 24 september 2016 was het voor de elfde keer Burendag. Een dag om de banden met de buren weer eens aan te halen en om kennis te maken met nieuwe buurtbewoners. Gezellig hoor! Voor de politie was het een drukke nachtdienst, want in de praktijk hebben buren nogal eens last van elkaar en lopen de emoties soms hoog op. Zeker als er een borreltje genuttigd is.

Sommige buren houden alleen rekening met zichzelf. Als je ’s morgens vroeg op moet, is het niet fijn dat de buren tot diep in de nacht feesten. De buurman die zijn auto steeds zo parkeert dat jij er niet uit kunt, zijn hond op jouw stoep zijn behoefte laat doen, de erfgrens steeds jouw kant op laat kruipen of zijn overhangende takken niet snoeit, haalt het bloed onder je nagels vandaan. Maar hoeveel overlast of, zoals juristen dat noemen, ‘hinder’ heb je nu eigenlijk te tolereren?

Je kunt niet verlangen dat buren geen hinder veroorzaken. Denk aan een incidenteel blaffende hond, een joelend kind, een rokende barbecue. Dat heb je maar te accepteren, zoals zij ook jouw overlast moeten accepteren. 

Pas als de hinder ernstigere vormen aanneemt en ‘onrechtmatig’ wordt, in de zin van een onaanvaardbare inbreuk op jouw recht om ongestoord te wonen, kun je daar wat tegen doen.

Helaas is er geen tabelletje waaruit je kunt aflezen of hinder onrechtmatig is. Rechters gaan aan de hand van de aard, de ernst en de duur van de hinder bepalen of dat onrechtmatig is of niet.

De buurman die elke zondag van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat met bladblazer, kettingzaag en motormaaier aan de slag is, veroorzaakt eerder onrechtmatige hinder dan de buurman die in de zomer op zaterdagmiddag even zijn gras maait.

Daarnaast spelen tijd en plaats een rol. Als je naast een muziekschool gaat wonen heb je minder recht tot klagen dan als je eerst rustig woonde en er een beginnend drummer naast je is komen wonen. In het buitengebied zul je eerder hinder van de stallen van de buren hebben te tolereren dan in een rijtjeshuis.

Tot slot wordt natuurlijk rekening gehouden met de tijdstippen van de overlast. In de nachtelijke uren mag minder herrie gemaakt worden dan overdag.

Wat kun je daar –behalve verhuizen of de buurman omleggen- eigenlijk aan doen?

Als praten met de buren niet lukt of als afspraken niet nagekomen worden, kun je het best een dossier gaan opbouwen. Noteer welke overlast wanneer wordt veroorzaakt en maak daar bijvoorbeeld geluidsopnamen of een video van. Schrijf vervolgens de buren aan en vraag vriendelijk om de hinder te beperken. Als dat niet werkt kun je de politie bellen. Die gaan vaak eerst bemiddelen en als de hinder voort blijft duren kan de politie een proces-verbaal opmaken. Zij kunnen zelfs de overlast veroorzakende middelen in beslag nemen.

In gevallen waarin de overlast in strijd met het bestemmingsplan is, kun je aan de gemeente vragen om handhavend op te treden. De buurman die thuis zonder vergunning een autogarage exploiteert, kan bestuursrechtelijk worden aangepakt. De gemeente kan die inrichting sluiten en dwangsommen opleggen.

Als dat allemaal niet tot een oplossing leidt, kun je naar de rechter stappen. Uw advocaat kan in kort geding aan de rechter vragen om de buren te verbieden om hinder te veroorzaken. Als de rechter de hinder onrechtmatig vindt dan kan hij een verbod opleggen en op overtreding een forse boete stellen. Om de rechter te kunnen overtuigen zal je als eiser genoeg bewijs moeten hebben, bijvoorbeeld de eerder genoemde aangiften, zelf gemaakte overzichten, opnamen en verklaringen van andere buurtbewoners.

Zo houd je in ieder geval ook buiten burendag nog contact met de overige buurtbewoners.