Hoeksche Zaken Magazine juni 2022 - De Neef Advocaten

Ondernemen in een ‘ons kent ons-klimaat’ is niet zonder risico’s

Menno de Neef heeft sinds 2005 een eigen advocatenkantoor in de Hoeksche Waard. Zelf komt hij uit Mijnsheerenland en woont nu in de polder bij het buurtschap Zinkweg. “Er heerst hier een ‘ons kent ons-ondernemersklimaat’ en de onderlinge gunfactor is groot. Maar hoe goed je elkaar ook kent of hoe aardig je elkaar ook vindt, het blijft belangrijk om zaken vooraf goed vast te leggen. Dat voorkomt een hoop discussie als zaken niet lopen zoals gehoopt.”

Menno maakt het regelmatig mee: vrienden of familieleden die samen een bedrijf starten, een nieuw product lanceren of werkzaamheden voor elkaar uitvoeren. Alles gaat goed, totdat achteraf blijkt dat de intenties of verwachtingen per persoon verschillen. “Onder het mom ‘voorkomen is beter dan genezen’ is het belangrijk om afspraken vooraf goed vast te leggen. Onduidelijkheid leidt tot discussie, omdat iedere partij geneigd is om afspraken in zijn eigen voordeel uit te leggen. Dat gaat veel geld kosten en de relatie met de klant, leverancier of werknemer wordt geschaad. Dat was misschien niet nodig geweest als de afspraken beter waren vastgelegd.”

“Onduidelijke contracten leiden tot discussie, omdat iedere partij geneigd is om afspraken in zijn eigen voordeel uit te leggen.”


Google weet niet alles
“Maak hiervoor geen gebruik van modelcontracten van het internet”, waarschuwt Menno. “Contracten van het internet zijn vaak te algemeen, waardoor zaken alsnog op verschillende manieren uitgelegd kunnen worden. Daarbij focussen bedrijven vaak op de commerciële voorwaarden. Er wordt dan niet goed gekeken naar het beperken van de risico’s en aansprakelijkheid of de inhoud van de verkochte dienst. Juist hier ligt onze expertise. We hebben jarenlange ervaring met het opstellen van overeenkomsten, kennen de risico’s van het ondernemen en de actuele jurisprudentie. We weten ook precies waar rechters op letten als zij een onvolledig contract gaan uitleggen, maar zover laten we het liever niet komen. Als preventieve adviseur proberen we de gang naar de rechter te vermijden. Daarom is het belangrijk om vooraf bij ons langs te komen. We helpen bedrijven bij het opstellen en/of beoordelen van contracten.”

“Modelovereenkomsten van het internet zijn te algemeen en zorgen achteraf alsnog voor discussie.”

Ondernemingsrecht
Naast het contractenrecht is het advocatenkantoor ook gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. “Wij adviseren over traditionele ondernemingsrechtelijke onderwerpen, zoals aan- en verkoop van bedrijven, de positie van aandeelhouders en bestuurders, arbeidsrecht, franchise, huur, pacht en het opzetten van samenwerkingsverbanden, zoals vennootschappen. Daarnaast hebben we veel ervaring op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid: de bescherming tegen claims van curatoren en teleurgestelde schuldeisers of juist het aansprakelijk stellen van bestuurders van bedrijven die facturen onbetaald hebben gelaten. Omdat wij zelf geen curator zijn, zitten wij nooit met een dubbele pet op. We geven advies in begrijpelijke taal en kijken verder dan alleen de juridische positie. Een goed advies houdt niet op met de constatering dat iets niet kan: we zoeken graag uit wat nog wél kan.”