Wettenbundels - De Neef Advocaten

Het belang van contracten

Meer winst door meer papier…

Wij krijgen regelmatig zaken waarvan je na het horen van de feitelijke gang van zaken denkt dat de ondernemer gelijk heeft. Maar: gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen. Om gelijk te kunnen krijgen, heb je aan alleen een verhaal niets. Rechters willen papieren zien: contracten, algemene voorwaarden, opdrachtbevestigingen, brieven, faxen, e-mails, rapportages. Als die er niet zijn dan blijft het vaak bij gelijk hebben.

Papierwerk wordt vaak als rompslomp gezien. Het gaat ondernemers hoofdzakelijk om de prijs en de kwaliteit van het geleverde producten of dienst. Vanuit de klant gezien is dat anders. Een ondernemer die zijn papierwerk netjes op orde heeft, heeft een veel professionelere uitstraling. Voor juristen is papierwerk om een andere reden belangrijk: als er wat mis gaat, is duidelijk wat en wanneer er precies geleverd had moeten worden.

In een contract kunt u een hoop zaken regelen die u tijdens onderhandelingen nooit bespreekt, zoals beperking van schadevergoeding, eigendomsvoorbehoud (zodat u uw spullen terug kunt halen als de klant niet betaalt), verbod om betaling op te schorten of te verrekenen met een tegenclaim, plicht om snel te klagen, enzovoorts.

Tijdens de uitvoering van de overeenkomst doet u er goed aan om klachten of afspraken schriftelijk vast te leggen, liefst per fax of per e-mail met leesbevestiging.

Bij (op)levering kunt u de klant laten tekenen voor goede ontvangst van de goederen of diensten.

Als de klant dan om de een of andere reden niet wil betalen, is hij daar door ons makkelijker toe te dwingen. Dat scheelt u een langdurige en kostbare procedure. En dat is uw winst.