Tips om schade te beperken - De Neef Advocaten

Tips om schade te beperken

Voor veel bedrijfstakken brengen de Corona-maatregelen of de daarmee gepaard gaande onzekerheid met zich mee dat de inkomstenstroom opdroogt. Er wordt minder verkocht, nieuwe projecten worden uitgesteld, lopende contracten worden beëindigd en verstuurde facturen worden niet betaald. Gelukkig springt de overheid bij met een pakket noodmaatregelen voor ondernemers, zoals uitstel van belastingbetaling en loonkostencompensatie.

Ondernemers zitten echter niet alleen met variabele kosten en loonkosten, maar ook met vaste kosten. Nadeel van veel vaste kosten is dat die blijven doorlopen, zelfs als je niets inkoopt en voor een deel van de loonkosten een vergoeding krijgt.

Ondanks de vele overheidsmaatregelen om ondernemers te ondersteunen, zullen de komende tijd veel bedrijven en zzp-ers hun bedrijf moeten staken of failliet gaan.

Als u goederen heeft geleverd aan een afnemer die de facturen niet meer kan betalen, zit u met een probleem. Immers, uw leverancier heeft geen boodschap aan de financiële problemen van uw afnemers en zal aanspraak op betaling van uw inkoopfacturen maken.

Volgens de wet verplicht een koopcontract de verkoper om het verkochte aan de koper te leveren en de koper om de koopsom te betalen. Het eigendomsrecht gaat op de koper over als hij in het bezit van de goederen wordt gesteld (de levering). Hij blijft dan nog wel verplicht om de koopsom te betalen, maar is wel eigenaar van de goederen geworden en kan daarmee doen en laten wat hij wil. 

Toch hoef je als leverancier niet altijd met lege handen te blijven staan. Zelfs tijdens faillissement van de koper zijn er juridische manieren om uw spullen terug te halen, of uw schade vergoed te krijgen.

Slimme verkopers hebben in hun algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud opgenomen. Dat betekent dat het eigendomsrecht niet op de koper overgaat door de levering (zoals in de wet staat), maar pas bij de betaling. Als er wel wordt geleverd maar niet wordt betaald, kunt u bij de klant of diens curator uw spullen gewoon opeisen. Een curator zal uiteraard eerst onderzoeken of uw voorwaarden gelden, uw spullen niet al zijn verwerkt in nieuwe producten en of ze nog wel als uw eigendom identificeerbaar zijn. Dat betekent weliswaar discussie, maar dat is beter dan alles gelijk kwijt zijn. Als die discussie voor u goed afloopt kunt u uw goederen terughalen. 

Als u geen eigendomsvoorbehoud bent overeengekomen of als de discussie met de curator niet goed afloopt, kunt u misschien het wettelijke reclamerecht inroepen. Dat geldt altijd, dus ook als er geen contractuele zekerheden zijn overeengekomen. Als de verkoper het wettelijk reclamerecht inroept, wordt de overeenkomst ontbonden en keert het eigendomsrecht weer terug naar de verkoper. De koper (of diens curator) moet de onbetaald gelaten spullen dan weer teruggeven, omdat hij geen eigenaar meer is. Daarmee beperkt u dus uw schade, omdat u uw spullen weer op kunt halen en aan een ander kunt verkopen. Soms wil zelfs de curator uw spullen alsnog kopen als hij die voor een goede prijs kan doorverkopen.

U moet dat reclamerecht wel snel inroepen: binnen 6 weken nadat de koper uw factuur heeft ontvangen, of binnen 60 dagen nadat u de spullen aan de koper heeft geleverd. Het enige dat u hoeft te doen is (bewijsbaar) schriftelijk een beroep op het reclamerecht te doen. Dus een aangetekende brief, fax of mail met ontvangstbevestiging aan de koper: Omdat u de koopsom niet heeft betaald, roep ik mijn reclamerecht in. Meer niet. Maar dan moet u wel op tijd het reclamerecht inroepen, dus een slap debiteurenbeheer staat aan dit middel in de weg.

Als er geen eigendomsvoorbehoud geldt en u het reclamerecht niet tijdig heeft ingeroepen, is er nog een laatste strohalm als de koper kort na levering failleert. U kunt de bestuurder in privé aanspreken tot schadevergoeding als u kunt aantonen dat hij ten tijde van de koop wist of behoorde te weten dat de BV de bestelde goederen niet zou kunnen betalen en ook geen verhaal biedt voor schadevergoeding. Door in zo’n situatie nog goederen te bestellen, handelt de bestuurder onrechtmatig tegen u. Hij had namelijk horen te zeggen dat de BV waarschijnlijk niet zal kunnen betalen, zodat u de keus had kunnen maken tussen het risico lopen, of van de overeenkomst afzien of daar andere voorwaarden aan te verbinden. 

Denk –zeker in deze tijden- van te voren goed na over de voorwaarden waaronder u uw producten verkoopt. Prijs en hoeveelheid zijn belangrijk, maar niet het enige.

– spreek een kortere betalingstermijn af
– verscherp uw debiteurenbeleid
– probeer betaling vooraf af te spreken
– verklaar uw algemene voorwaarden van toepassing
– spreek een eigendomsvoorbehoud af
– stel voor uzelf een maximum leverancierskrediet vast
– maak u zelf niet te afhankelijk van 1 grote afnemer
– blijf niet leveren als de facturen niet betaald worden
– vraag om zekerheden als er niet betaald kan worden

Als u vragen heeft, kunt u met ons kantoor bellen.

mr. Menno de Neef