Achterkant kantoorpand - De Neef Advocaten

Enkele tips voor verhuur van woon-of bedrijfsruimte

Wij krijgen op ons kantoor steeds vaker te maken met huurgeschillen. En dat gaat niet alleen over achterstallige huur of ontruiming. Steeds vaker is er gesteggel over zaken die contractueel niet of niet goed zijn geregeld. Omdat partijen daar vaak niet zelf over denken, geven wij u hieronder een aantal tips:

  • Volsta niet met ondertekening van een standaard huurcontract: leg vast welke bijzondere afspraken er zijn gemaakt over uw specifieke situatie (gebruik buitenruimte, de te betalen servicekosten, door de huurder aan te brengen verbeteringen, enz.).

  • Maak bij aanvang van de huur een verslag van de staat waarin het gehuurde zich bevindt, maak daar foto’s van en voeg die bij het huurcontract. Als de begintoestand niet is vastgelegd kan de rechter een vordering tot vergoeding van herstelkosten afwijzen omdat de verhuurder moet bewijzen dat schades bij aanvang van de huur niet aanwezig waren.
  • Vraag altijd een waarborgsom/bankgarantie van enkele maanden huur en sta geen verrekening toe met achterstallige huurtermijnen. Het is een teken aan de wand als de huurder geen waarborgsom wil/kan betalen. Eventuele herstelkosten kunt u eenvoudig met de waarborgsom verrekenen.
  • Geef liever een huurvrije periode dan een lagere huurprijs: de waarde van uw belegging wordt vaak berekend aan de hand van de huurprijs.
  • Als u een hypotheek heeft genomen om het gehuurde te kopen, moet u de hypotheekvoorwaarden goed doornemen: veel hypotheekverstrekkers verbieden huur omdat de executiewaarde daardoor lager is dan in vrije staat.
  • Laat de huurder zelf een contract met de energieleverancier sluiten. Als er een hennepkwekerij wordt gevonden dan slaan de energieleveranciers de contractant aan voor een geschat bedrag.
  • Accepteer geen achterstanden en claim direct de contractuele boete als er te laat betaald wordt.
  • Nieuw huis gekocht? U kunt uw oude huis tegenwoordig makkelijker tijdelijk verhuren zonder dat de zeer uitgebreide huurbescherming van toepassing is. Daarvoor gelden echter wel regels. Laat u vooraf goed informeren anders zit u tot aan de volgende ijstijd aan uw tijdelijke huurder vast.

Heeft u vragen of twijfels: bel ons!