Zieke werknemer door Covid - De Neef Advocaten

Ziek door corona

Mijn werknemer heeft zich niet laten vaccineren en is ziek door het coronavirus.

Heeft hij recht op loon?
Het staat buiten discussie dat deze situatie valt onder de wettelijke regeling dat de werkgever gehouden is het loon door te betalen tijdens ziekte.

Dat kan anders zijn als de werknemer zijn ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt. In de regel is dat alleen het geval als de werknemer ondanks waarschuwing naar een code oranje/rood gebied op vakantie is geweest en ziek terugkomt.

Het aanvaarden van het risico om besmet te raken door zich niet te laten vaccineren, is niet gelijk te stellen aan het opzettelijk veroorzaken van ziekte. Uiteraard moet er wel sprake zijn van arbeidsongeschiktheid, wil de werknemer aanspraak maken op zijn loon. Is de werknemer weliswaar besmet maar is hij in staat (thuis) te werken en kan hij thuis werken, dan moet hij dat ook doen om recht op loon te behouden. 

Worstelt u met arbeidsrechtelijke vraagstukken, onder andere wat betreft werknemers, ziekteverzuim en vaccineren? Wij staan klaar om u hierbij te helpen. 

mr. Isis Henriquez-van de Wetering