Spreekkamer - De Neef Advocaten

De rechtsbijstandverzekering

Sommige van onze klanten hebben een rechtsbijstandverzekering lopen. Meestal hebben die verzekeraars hun eigen juristen in dienst, die u bij proberen te staan bij het oplossen van uw juridische probleem. Dat is makkelijk bij eenvoudige rechtsvraagjes, maar veel procedures kunnen alleen door een advocaat worden gevoerd. Bijvoorbeeld het leggen van beslag, het voeren van een kort geding of zaken met een belang van meer dan € 25.000.

Met het oog op de kosten willen veel verzekeraars voor dat soort zaken het liefst hun eigen advocaat inschakelen. Dat kan een advocaat in loondienst van de verzekeraar zijn, of een advocaat van een kantoor waarmee de verzekeraar prijsafspraken heeft gemaakt (een laag uurtarief of een vaste prijs per zaak). Dat heeft voor veel klanten iets dubbels: de verzekeraar wil zo veel mogelijk beknibbelen op de advocaatkosten, u wilt dat u niet de jongste bediende krijgt en dat uw zaak de aandacht krijgt die hij nodig heeft.

U bent echter niet verplicht om gebruik te maken van de door uw verzekeraar voorgestelde advocaat. U mag zelf uw eigen advocaat kiezen en uw verzekeraar moet dan de advocaatkosten vergoeden. Dat wettelijk vastgelegde recht op vrije advocaatkeuze geldt voor zowel gerechtelijke procedures, als voor administratieve procedures waarin bijstand door een advocaat niet noodzakelijk is, zoals een ontslagprocedure bij het UWV.

Diverse rechtsbijstandsverzekeraars hebben naar aanleiding van recente rechterlijke uitspraken, waarin die vrije advocaatkeuze is bevestigd, hun polisvoorwaarden aangepast. Zo zijn er polissen waarin staat dat u een eigen bijdrage moet betalen of waarin een maximum aan externe kosten is opgenomen, om u te verleiden om gebruik van hun advocaat te maken. Het stellen van grenzen aan de vergoeding is niet verboden, zolang daarmee uw keuzemogelijkheid niet ‘illusoir’ wordt gemaakt.


Wij hebben wat tips voor u op een rijtje gezet:

  1. Laat u goed informeren voordat u een rechtsbijstandsverzekering afsluit. Uw assurantietussenpersoon kan u precies vertellen wat de verschillen in dekking zijn. Een goede dekking is belangrijker dan een paar tientjes premie meer of minder.
  2. U moet vooraf schriftelijke toestemming van uw verzekeraar vragen om uw geschil door een door u uitgekozen advocaat te laten oplossen. U kunt dus niet pas achteraf de rekening bij de verzekeraar indienen.
  3. Voordat u contact met de verzekeraar opneemt kunt u het beste in uw polisvoorwaarden kijken, daar staat in welke externe kosten precies worden vergoed en hoe u toestemming moet vragen. Houd in uw achterhoofd dat uw verzekeraar niet uw adviseur over de dekking is, maar degene die de portemonnee moet trekken.
  4. U hoeft zich niet met een kluitje in het riet te laten sturen. Uw verzekeraar mag die toestemming niet weigeren.
  5. Sommige rechtsbijstandsverzekeraars hebben samenwerkingsverbanden met bepaalde advocatenkantoren. U bent niet verplicht om een door de verzekeraar geadviseerd kantoor in te schakelen.
  6. Maak met de door u beoogde advocaat een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Voor een goede behandeling van uw zaak is onvoldoende dat de advocaat genoeg ervaring in dat rechtsgebied heeft, u moet ook een ‘klik’ met hem/haar hebben en uw advocaat moet weten wie zijn klant is. Zo’n kennismakingsgesprek is bij ons kantoor in ieder geval gratis.

mr. Menno de Neef