Ontslag op staande voet schriftelijke bevestigen - De Neef Advocaten

Ontslag op staande voet schriftelijk bevestigen

Voor een geldig ontslag op staande voet moet u een dringende reden hebben (zoals stelen, werkweigering, mishandeling). Meestal geldt dat u de werknemer eerst met de beschuldigingen moet confronteren en hem in staat moet stellen om tekst en uitleg te geven. Als u daarna tot ontslag besluit, moet het ontslag ‘onverwijld’ worden gegeven. U mag dus niet een paar weken wachten. Bij het ontslag moet u direct de redenen voor het ontslag opgeven: voor de werknemer moet gelijk duidelijk zijn waarom hij precies wordt ontslagen. In de laatste plaats geldt dat u moet kunnen bewijzen dat de bevestigingsbrief is verstuurd. Aantekenen met handtekening retour dus.

Een kleine fout bij het ontslag of in de bevestiging daarvan kan tot gevolg hebben dat het ontslag wordt ‘vernietigd’. De werknemer is dan nog steeds bij u in dienst en heeft recht op loon en wedertewerkstelling. Als na een bodemprocedure (die wel eens meer dan een jaar kan duren) blijkt dat het ontslag niet terecht was of niet volgens de regels is gegeven, heeft de werknemer met terugwerkende kracht recht op loon, de wettelijke verhoging van 50% daarover en rente en kosten.

In plaats van het vernietigen van het ontslag kan de werknemer er ook voor kiezen om in het ontslag te berusten en om de rechter te verzoeken hem een transitievergoeding, een schadevergoeding gelijk aan het loon over de voor de werkgever geldende opzegtermijn én een billijke vergoeding ter compensatie van het ‘ernstige verwijtbare handelen’ van de werkgever toe te kennen.

Dat kan in beide gevallen een dure grap worden.

Het is dus van belang om de ontslagbrief niet zelf, maar door een ervaren arbeidsrechtadvocaat op te laten stellen. Die kan gelijk kijken of de door u aangedragen feiten wel een dringende reden zijn en of u voldoende bewijs heeft. Als daar wat aan schort, kunt u wellicht beter een andere route kiezen.

In de bevestigingsbrief moet u niet te weinig zetten (u kunt er later geen aanvullende redenen bij halen) maar zeker niet te veel. U moet de door u genoemde feiten namelijk bewijzen, als de werknemer die betwist. Het is verstandig om in de bevestigingsbrief zoveel mogelijk bij de feiten te blijven en juridische termen zoals ‘verduistering’ of ‘mishandeling’ niet te gebruiken, omdat u dan ongewild extra bewijslast op uw schouders neemt. U kunt beter een juridisch minder verstrekkende term gebruiken en beschrijven wat wordt verweten, zoals bijvoorbeeld ‘zonder toestemming meenemen van bedrijfseigendommen’ of ‘een collega geslagen’. In de bevestigingsbrief moet alles goed en helder worden geformuleerd. Als de brief ruimte laat voor misverstanden, loopt u het risico dat het ontslag vernietigd zal worden.

Ook in ontslagzaken geldt: goedkoop is duurkoop. Als werkgever wordt u geacht de professionele partij te zijn en hoeft u niet te rekenen op clementie van de rechter als u zich niet strikt aan de regels houdt. Een goede ontslagbrief is precies toegesneden op de specifieke omstandigheden, dus die kunt u beter niet van het internet downloaden. Degene die de brief opstelt, moet verstand van zaken hebben zodat u in een eventuele gerechtelijke procedure niet door onwetendheid problemen krijgt. Laat de brief dus niet door uw boekhouder of personeelsmanager opstellen, tenzij die een arbeidsrechtelijke opleiding heeft genoten en vaak in ontslagzaken procedeert.

In geval van twijfel kunt u daarom beter eerst een ervaren arbeidsrechtsadvocaat om advies vragen. De kosten daarvan vallen mee en zijn in ieder geval een stuk lager dan die van een procedure waarvan op voorhand duidelijk is dat u die niet zult gaan winnen.

mr. Isis Henriquez-van de Wetering