“Isis en Menno hebben mij bijgestaan in de juridische onderhandeling bij een ontslagprocedure met wederzijds goedvinden. Gedurende het proces heb ik goed kunnen samenwerken met Isis vanwege haar kennis en betrokkenheid. Het eindresultaat is dan ook naar mijn volle tevredenheid.”