Vrouwe Justitia - De Neef Advocaten

Aansprakelijkheid voor schade uitsluiten in algemene voorwaarden: redelijk en billijk?

Aansprakelijkheid voor schade uitsluiten in algemene voorwaarden: redelijk en billijk? Veel bedrijven hebben in hun algemene voorwaarden staan dat zij niet aansprakelijk…

Tips om schade te beperken

Tips om schade te beperken Voor veel bedrijfstakken brengen de Corona-maatregelen of de daarmee gepaard gaande onzekerheid met zich mee dat de…

Verjaring en verval

Verjaring en verval Als u na langere tijd aanspraak op een recht wilt maken, loopt u het risico dat u uw vorderingsrecht…

De ingebrekestelling

De ingebrekestelling Wij krijgen soms zaken waarin een leverancier zijn verplichtingen niet nakomt en de opdrachtgever het werk door een ander laat…

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Uitsluiting van aansprakelijkheid In veel rechtszaken wordt door de opdrachtnemer of leverancier een beroep gedaan op een exoneratiebeding: een contractueel beding dat…

De gladde verkoper

De gladde verkoper Wij krijgen regelmatig vragen van mensen die spijt hebben van een telefonische of aan de deur gesloten overeenkomst. U…

Koop van voertuigen

Koop van voertuigen Stel u gaat een tweedehands transportmiddel kopen, bijvoorbeeld een bus. Waar moet u dan op letten? Op de koper…

Verjaring

Verjaring Als u na langere tijd aanspraak op een recht wilt maken, loopt u het risico dat u uw vorderingsrecht door het…

Letter of intent

Letter of intent Zoals ik al vaker meldde is het sluiten van overeenkomsten een belangrijke taak van iedere ondernemer. Kleine overeenkomsten gaan…

Het belang van de ingebrekestelling

Het belang van de ingebrekestelling Dat uw leverancier te laat of niet goed heeft gepresteerd, wil nog niet zeggen dat hij automatisch…