Vrouwe Justitia - De Neef Advocaten

Aansprakelijkheid voor schade uitsluiten in algemene voorwaarden: redelijk en billijk?

Aansprakelijkheid voor schade uitsluiten in algemene voorwaarden: redelijk en billijk? Veel bedrijven hebben in hun algemene voorwaarden staan dat zij niet aansprakelijk…

Corona en juridische gevolgen

Corona en juridische gevolgen Dat de coronacrisis leidt tot grote economische gevolgen mag wel duidelijk zijn. Hoe zit dat met de juridische…

Hoe kunt u als ondernemer naleving van de coronamaatregelen afdwingen?

Hoe kunt u als ondernemer naleving van de coronamaatregelen afdwingen? Hoewel de wettelijke basis daartoe in veel gevallen ontbreekt, kunt u op…

Voorkomen is beter dan genezen

Voorkomen is beter dan genezen Het is algemeen bekend dat een ondernemer risico‚Äôs loopt en dat hij met zijn hele vermogen aansprakelijk…

Tips om schade te beperken

Tips om schade te beperken Voor veel bedrijfstakken brengen de Corona-maatregelen of de daarmee gepaard gaande onzekerheid met zich mee dat de…

Turbo-spoed is zelden goed

Turbo-spoed is zelden goed De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) kan besluiten om een besloten vennootschap (BV) te ontbinden. De zogenaamde turboliquidatie.…

Bescherming van uw bedrijfsgegevens

Bescherming van uw bedrijfsgegevens Iedere werkgever krijgt er een keer mee te maken: een werknemer die bij de concurrent wil gaan werken…

Vakantiedagen

Vakantiedagen Na de zomervakantie krijgen wij vaak vragen over vakantiedagen van werknemers. Daaruit blijkt dat de vakantiedagenregeling voor veel werkgevers een onbekend…

Geld uitlenen of uitstel van betaling geven?

Geld uitlenen of uitstel van betaling geven? Vestig een pandrecht! Als u aan iemand geld uitleent of toestaat dat hij uw vordering…

De personenvennootschap

De personenvennootschap Er zijn verschillende manieren om een bedrijf te voeren. Een kapitaalvennootschap (zoals een B.V. of een N.V.) is een door…