De niet zo strakke vervaltermijn voor de transitievergoeding

De niet zo strakke vervaltermijn voor de transitievergoeding De werkgever is aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst ten minste…

Turbo-spoed is zelden goed

Turbo-spoed is zelden goed De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) kan besluiten om een besloten vennootschap (BV) te ontbinden. De zogenaamde turboliquidatie.…

De rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstandverzekering Sommige van onze klanten hebben een rechtsbijstandverzekering lopen. Meestal hebben die verzekeraars hun eigen juristen in dienst, die u bij…

Voorkom huurgeschillen: een goed begin is het halve werk

Voorkom huurgeschillen: een goed begin is het halve werk Of je nu een woonruimte, kantoorruimte of winkelruimte wilt huren of verhuren; het…

Een werknemer op staande voet ontslaan: pas op!

Een werknemer op staande voet ontslaan: pas op! U heeft een werknemer die over de spreekwoordelijke schreef is gegaan. U wilt hem…

Transitievergoeding aan 2 jaar zieke werknemer betaald?

Transitievergoeding aan 2 jaar zieke werknemer betaald? Als uw werknemer langer dan twee jaar ziek is, hoeft u hem geen loon meer…

Verjaring en verval

Verjaring en verval Als u na langere tijd aanspraak op een recht wilt maken, loopt u het risico dat u uw vorderingsrecht…

Eén gedeeld door twee blijft één

Eén gedeeld door twee blijft één Het faillissement van een schuldenaar wordt uitgesproken als de schuldeiser aannemelijk kan maken dat de schuldenaar…

De ingebrekestelling

De ingebrekestelling Wij krijgen soms zaken waarin een leverancier zijn verplichtingen niet nakomt en de opdrachtgever het werk door een ander laat…

Mogelijk toch recht op transitievergoeding

Mogelijk toch recht op transitievergoeding bij ontslag op staande voet De wet bepaalt dat de werknemer recht heeft op een transitievergoeding als…