Mogelijk toch recht op transitievergoeding

Mogelijk toch recht op transitievergoeding bij ontslag op staande voet De wet bepaalt dat de werknemer recht heeft op een transitievergoeding als…

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Uitsluiting van aansprakelijkheid In veel rechtszaken wordt door de opdrachtnemer of leverancier een beroep gedaan op een exoneratiebeding: een contractueel beding dat…

Waar moet u op letten bij de nieuwe privacywet?

Waar moet u op letten bij de nieuwe privacywet? Het kan u niet ontgaan zijn: op 25 mei 2018 gaat de nieuwe…

De GDPR?!

De GDPR?! Sommige bedrijfstakken zijn in rep en roer: de ‘GDPR’ komt er aan. Maar wat is dat nou precies, die GDPR?…

Bescherming van uw bedrijfsgegevens

Bescherming van uw bedrijfsgegevens Iedere werkgever krijgt er een keer mee te maken: een werknemer die bij de concurrent wil gaan werken…

Uw faillissement ligt vlak achter de horizon

Uw faillissement ligt vlak achter de horizon Je bent nooit langer dan een paar maanden van je faillissement verwijderd, luidt het gezegde.…

Vakantiedagen

Vakantiedagen Na de zomervakantie krijgen wij vaak vragen over vakantiedagen van werknemers. Daaruit blijkt dat de vakantiedagenregeling voor veel werkgevers een onbekend…

Hoe zit het onder het nieuwe arbeidsrecht met de concurrerende ex-werknemer?

Hoe zit het onder het nieuwe arbeidsrecht met de concurrerende ex-werknemer? In de arbeidsovereenkomst kunt u een concurrentiebeding opnemen. Dat is een…

Geld uitlenen of uitstel van betaling geven?

Geld uitlenen of uitstel van betaling geven? Vestig een pandrecht! Als u aan iemand geld uitleent of toestaat dat hij uw vordering…

Tachtig jaar oud huis met uitstraling

Tachtig jaar oud huis met uitstraling Ons kantoorpand in het nieuws!